Fødsel - Informasjon til kvinnen/paret etter dødfødsel - pasientinf v. 1.4, 03.06.2020