Pasientbehandling
Pasientbehandling
1. Pasientforløp i palliasjon
COVID 19 Kartleggingsskjema ved oppmøte og kontakt ved Helse Stavanger HF
Covid-19 - pasientforløp i palliasjon
COVID-19 Håndtering av nærkontakter, karantene og isolering i Helse Stavanger
Endring i anestesimetoder/lokasjon for postoperativ overvåkning der det er mistanke om eller er påvist smitte av Covid-19
Håndtering av preeklampsi under pågåande pandemi - COVID - 19
Inhalasjonsbehandling COVID-19
Kvinneklinikken: Inneliggende pasienter/ledsagere barsel som utvikler luftveissymptomer og eller feber under innleggelse - COVID - 19
Pårørende til voksne intensivpasienter med COVID-19
Sjekkliste overflytting av fødende fra avklaringsmottak 7H til 2I - Covid - 19
Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19
Vedlegg til overordnet beredskapsplan for mottak av masseskader - spesielle tiltak under pandemisituasjonen