Kliniske retningslinjer for STAN v. 1.2, 04.04.2017

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

 

Forenklede kliniske retningslinjer for STAN

Retningslinjer gjelder fra gestasjonsalder 36+0.

Forenklede retningslinjer for funn som taler for tiltak:

         Tiltak i åpningstideninnen 20 min kan være å redusere årsak(er) til fosterpåvirkning (unngå overstimulering, korreksjon av mors hypotoni, redusere mors feber etc.) Hvis ikke tiltak bedrer CTG, bør forløsning vurderes.

         Tiltak i trykketidener umiddelbar forløsning.

 

 

Normal CTG

Avvikende CTG

Patologisk CTG

Preterminalt CTG

Episodisk T/QRS

stigning

 

>0,15

>0,10

 

Basislinje T/QRS

stigning

Avventende

observasjon

>0,10

>0,05

Umiddelbar

forløsning

Bifasisk ST

 

3 bifasiske ST-

hendelser i logg

2 bifasiske ST-

hendelser i logg

 

 

Dette er et utdrag av retningslinjene, som er publisert 2008 av Norsk gynekologisk forening.