Borderline ovarialtumores D39.1 (BOT) v. 2.0

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer understreket

 

Definisjon

Lavgradig malign tumor, men uten infiltrerende vekst (cellulær proliferasjon, økt mitose og atypi).

 

Klassifisering

         Serøs tumor (50 %, 1/3 bilaterale

         Mucinøs tumor (40 %, oftest unilaterale, intestinal type (85%).)

         Seromucinøse

         Endometroide,klarcellet,brenner (svært sjeldne)

 

Stadieinndeling

Som ovarialcancer 3. Stadiuminndeling gynekologisk kreft

 

Diagnostikk

Som ovarialcancer

 

Anbefalt kirurgisk prosedyre

Laparoskopi eller tomi avhengig av tumorstørrelse. Viktig at en unngår cysteruptur per operativt.

Ascites eller skyllevæske til cytologi

Systematikk beskrivelse av bukhulen

Biopsi av suspekte forandringer, ev «blinde» biopsier

Begge adnex og oment fjernes (et adnex bevares hvis pasient er ung (se fertilitetsbevarende kirurgi).

Hysterektomi er ikke nødvendig rutinemessig unntatt ved endometroid BOT. Kan være aktuelt ved tilleggsfaktorer som blødningsproblem, myomer, enklere ved substitusjonsbehandling)

Appendektomi ved muscinøs tumor

 

Pasienter som er operert for antatt benign tumor og endelig histologi viser borderlinetumor diskuteres på Klinisk beslutningsmøte.

 

Ved mucinøs BOT må primær patologi i GI traktus utelukkes (CT ev koloskopi.)

 

Fertilitetsbevarende kirurgi

Unge pasienter med barneønske: unilateral adnexektomi eller cystektomi.

Disse pasientene diskuteres spesielt på Klinisk beslutningsmøte – ev på Regionale MDT møte.

Må utføre staging: peritoneal cytologi, biopsier, omentreseksjon, ev appendektomi.

Ikke biopsi kontralateral ovarium.

Ved mucinøs BOT: CT, evnt gastroskopi og koloskopi

 

Residivfrekvensen

Det er høyest residiv ved cysteektomier

Tilbyr fjernelse av gjenværende ovarium ved menopause / barneønske oppnådd.

Det er også akseptert å avvente et evnt residiv pga god prognose.

Diskuteres på Klinisk beslutningsmøte: restagingoperasjon – oppfølging.

 

Oppfølging

Prinsipielt hver 6. mnd i 5 år,men kan individualiseres utfra prognostiske faktorer( stadium, alder, histologi). CA125, HE-4

Mucinøse BOT har økt risiko for sekundær cancer i gastrointestinal tractus og lunger.

De fleste residiv er oftest ny BOT

2% av serøse og mucinøse BOT progredierer til invasiv cancer

Ved residiv er kirurgi med optimal tumorreduksjon behandlingen.

Kjemoterapi ikke vist effekt på overlevelsen verken som adjuvant eller ved avansert sykdom