VENEPORT (VAP) - pasientinformasjon v. 1.2, 20.06.2017