Pasient informasjon: Årebrokk i pungen / Varicocele dagkirurgisk v. 1.0, 31.01.2014