Arteriell embolisering av myom

Arteriell embolisering av myom v. 1.10, 11.11.2021

Prosedyre Kvinneklinikken, SUS

 

Endringer er understreket

 

Indikasjoner:

  • Kvinner som ikke ønsker flere barn og har symptomgivende myom i form av blødningsproblematikk og/eller trykksymptomer.

 

Kontraindikasjoner:

Stilkede subserøse myomer

Submucøse (intrakavitære) myomer må vurderes for mulig transcervical myomektomi.

Malignitet

Endometriehyperplasi

 

Preoperative undersøkelser:

Gyn.us med vaginal ultralyd.

Cervixcytologi og endometriehistologi i løpet av siste 6 måneder

Bakt.u.s. fra cervix.

MRI av uterus og måling av myomets volum og beskrivelse av dets lokalisasjon i forhold til uterinkavitet og serosa.

Hvis egnet for embolisering  sendes rekvisisjon av journalskrivende lege.

Hormonell utredning / thyreoideaprøver / koagulasjonsstatus vurderes.

 

INFORMASJON – kvinnene må gjøres kjent med metoden og mulige komplikasjoner.

 

Behandlingsprosedyre

Preoperativt (kvelden før):

Blodprøver: Hgb, leu, CRP, trc, INR, GFR og B-bank.  Andre prøver tas etter klinikk.

Grønn venflon

Gravitest 

Hårfjerning med maskin 15 x 15 cm

   Operasjonsdagen:

Preoperativ antibiotika: Cefazolin 2g i.v. og Metronidazol 1,5 g iv minimum 1 time før inngrepet.

Etterfølges av 1000 ml Ringer på 1G

Preoperativ analgesi 1 time før: Celebra 400 mg + Paracetamol 1 g po

Innleggelse av blærekateter.

Kjøres til 1G 07:30 for innleggelse av epidural kateter.

{{EQSDocument 31552 new}}    

 

 Postoperativt

Lab.prøver: Hgb, leu og CRP, andre prøver etter klinikk.

Spesiell observasjon med hensyn på smerter.

Faste medikamenter: Celebra 200 mg x 2 + Paracetamol 1 g x 4

EDA -pumpen stoppes 1. postoperative dag. Blærekateter seponeres etter rutine når EDA-pumpen er stoppet.

Oxykodon (Targiniq ®) 10 mg/5 mg før epiduralen stoppes, OxyNorm ® 5 mg po/2,5mg iv ved behov.

NEWS morgen og kveld.

 

 

 Innleggelse 1 – 2 dager.

Ved utskrivelsen resept på smertestillende. Sykmelding 2 uker.

 

Pasienten må ta direkte kontakt med avdelingen ved økende smerter, feber eller sykdomsfølelse.

 

Oppfølging:

Ny henvisning fra fastlege ved behov.