Vakuumutstyr ved fødeavdelingen v. 1.7, 18.11.2021

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

 

 

1.   Fabrikat/type

Apparattype: Vakuumapparat Senator 30

Produsent: Ardo medical AD

 

2.   Plassering:

Anestesilageret, fødeavdelingen.

 

3.   Apparatbeskrivelse

Vakuumapparat på hjulstativ.

 

4.   Bruksområde

Hjelpemiddel til vakuumekstraksjoner/traksjoner til bruk i fødselshjelp.

 

5.   Tilleggsutstyr

Silikonslange som kobles på apparatet og vakuumklokken.

Kolbe til oppsamling av blod. Silikonslange mellom apparatet og kolben.

 

6.   Bruksanvisning

         Kobles til strøm.

         Silikonslangen kobles til vakuum-apparatet når legen har plassert vakuumkoppen

         Skru på apparatet når legen gir beskjed (det skapes alltid et visst vakuum når apparatet står på.

         Det er vanligst å begynne med et trykk på 20 mmHg– deretter øke til 80 mmHg. Følg legens instruksjoner.

         Pass på at trykket holder seg på rett styrke.

         Legen gir beskjed når vakuumet skal skrus av.

 

7.   Brukerfeil

Dersom kolben ikke er skrudd skikkelig på, blir det ikke vakuum.

 

8.   Avvik

Ved feil på Medisinteknisk utstyr som medfører pasientskade, meldes dette som avvik i henhold til MU - Varsling uønskede hendelser ved bruk av medisinsk utstyr (Ikke tilgjengelig)

La utstyret være urørt og lever det til Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk (MTI) for reparasjon.

 

9.   Rengjøring

Apparatet og kolben rengjøres med såpe og vann etter bruk. Kjemisk desinfisering ved blodsøl/smitte. Slange, vakuumklokke og håndtak kokes i dekontaminator og steriliseres ved Sterilsentralen.

 

10.       Service og vedlikehold

Ansvarlig for service og vedlikehold er Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk (MTI), tlf 518499

 

11.       Sertifisering

Krav til teoretiske ferdigheter: Personalet skal være kjent med bruksanvisning, retningslinjer for avvikshåndtering og gjennomgå plan i kompetanseportalen om medisinsk utstyr årlig.

Krav til praktiske ferdigheter: Personalet skal være i stand til å benytte utstyret etter gjeldende regler og forskrifter.

 

12.       Retningslinjer for MTU ved SUS

Generelle rutiner for håndhygiene gjelder for håndtering av medisinsk teknisk utstyr Håndhygiene (Ikke tilgjengelig)

Utstyr – vedlikehold, Rutiner for Kvinneklinikken Utstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken