Utstyr (innkjøp, brukermanualer, vedlikehold)
Blodgassmaskin
CTG-apparat
Infeksjon hos nyfødte - observasjon, prøvetaking og behandling
Innkjøp av utstyr- Kvinneklinikken
Laparoscopiutstyr, rutiner for Kvinneklinikken
Lystgassapparat på fødeavdelingen
Utstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken
Utstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken
Vakuumutstyr ved fødeavdelingen