Svangerskap- Anti-D til Rh-negative kvinner ved abort - Pasientinformasjon v. 1.0, 09.10.2018