Nyansatte-Introduksjonshefte føde/barsel og seksjons for fostermedisin og svangerskapsomsorg v. 2.18
Nyansatte-Introduksjonshefte_fodebarsel_og_fodepol.doc
Mindre endringer i dokumentet etter innspill fra høringsrunde-endringer er understreket