Pårørende/Pasientinformasjon ved utskriving, engelsk v. 1.3