Pårørende/Pasientinfo ved utskriving, engelsk v. 1.2, 28.09.2021