Medisinsk kontorfaglig personale ved gynekologisk poliklinikk v. 1.2, 04.01.2013

MEDISINSK KONTORFAGLIG PERSONALE VED GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK

Ledes av koordinator kontorfaglige tjenester på gynekologisk poliklinikk, se: Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Arbeidsoppgaver:

         Skrankearbeid (mottak/registrering av ø.hjelps timer for pasienter)

         Finner fram papirer til morgendagens pasientlister.

         Telefontjeneste.

         Fortløpende skriving av polikliniske journalnotater, henvisninger mm.

         Registrering av henvisninger på data

         Ajourhold og protokollføring av provoserte aborter med innsendelse av kvartalsvise rapporter til Fylkeslegen ihht kap. 9.9. i KK's Kvalitetshåndbok

         Ajourhold av ventelister mm

         Skrivetjeneste for seksjonsoverlegen, avdelingssykepleier og Kvinneklinikkens leger for øvrig.

         Oppfølging av histologisvar.

         Bestilling av kontrolltimer etter liste.

         Blodprøvetaking.

         Kontroll av uferdige konsultasjoner per dag.

 

Det er utarbeidet egen og mer spesifisert oversikt over arbeidsoppgavene på gynekologiske poliklinikk.