Overordnet arbeidsbeskrivelse for praksiskonsulentordningen v. 1.1, 06.06.2018

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisert lege/sykepleier fra helseforetaket sitt nedslagsfelt med erfaring fra primærhelsetjenesten
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • God organisasjons- og systemforståelse og innsikt i tjenestetilbudet i kommunen

 

 

 

Formålet med stillingen:

 • Bidra til å utvikle helhetlige og godt koordinerte pasientforløp mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

 

 

Organisasjonsmessig plassering:

 • Praksiskonsulenten er ansatt i Helse Stavanger HF, seksjon for samhandling
 • Praksiskonsulenten rapporterer til fagsjef i forhold som gjelder ansettelsen
 • Praksiskonsulenten rapporterer faglig til praksiskoordinator
 • Praksiskonsulenten er til enhver tid tilknyttet spesifikke avdelinger og skal i prosjektarbeid/forbedringsarbeid forholde seg til seksjons-/avdelingsleder i divisjonen/seksjonen/avdelingen

 

 

Hovedoppgave:

 • Praksiskonsulenten skal bidra i avdelingens arbeid med forbedring av systemet for samhandling mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket
 • Praksiskonsulentens arbeid skal finne sted på overordnet nivå og ikke i forhold til enkeltpasienter

 

 

Praksiskonsulentene skal ivareta følgende oppgaver:

 • Vurdere henvisningspraksis og innleggelses-/utskrivelsespraksis
  • God henvisningspraksis og innleggelsespraksis
  • God epikrise- og utskrivelsespraksis
 • Delta i arbeidet ved utarbeidelse av behandlingsforløp på tvers av nivåer og bidra med å avklare ansvarsfordeling mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket
 • Forbedre informasjonsflyten i samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket