Nødrutiner nyfødt

Nødrutiner nyfødt v. 1.11, 17.12.2021

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Endringer er understreket

 

Rutiner for resuscitering på føde-, barsel- og operasjonsavdeling:

Det er 2 typer tilkalling:

 

 

Akutt dårlig NYFØDT

RING - 113

 

Gi beskjed: AKUTT DÅRLIG NYFØDT + HVOR DEN NYFØDTE  ER.

 

Tilkallingen skjer via AMK - sentralen, som tilkaller; nyfødt barneleger (primærvakt og bakvakt), gyn leger (fødevakt 1+2+3), 2 anestesileger, anestesisykepleier.

 

 

Antatt dårlig nyfødt:

Tilkall barnelege på calling *4-9014.

 

 

Jordmor tilkaller barnelege til fødeavdelingen eller operasjonsavdelingen ved fødsler/keisersnitt hvor det er fare for dårlig nyfødt. Dette gjelder også ved forløsning av premature. Barnelegen avgjør når anestesilege skal tilkalles. På operasjonsstuen vil det være anestesipersonell tilstede.

 

  • Akutt dårlig nyfødt på 7I bringes til barnestuen på fødeavdelingen.Tilkall hjelp fra avdelingen ved å utløse alarmen på ringeklokken på asfyxirommet.
  • Akutt dårlig nyfødt på 1G bringes til barnestuen på fødeavdelingen.  AMK 113 varsles av 1G med beskjed: "Akutt dårlig nyfødt til føden". På barnestuen tilkalles hjelp fra fødeavdelingen ved å utløse alarm på ringeklokken.
  • Akutt dårlig nyfødt på 7G bringes til asfyksirommet på 7H.Tilkall hjelp fra avdelingen ved å utløse alarmen på ringeklokken på asfyxirommet.

 

Ledelse av resuscitering:

Jordmor eller gynekolog leder resusciteringen til mer kvalifisert personell tar over.

Når barnelege med bakvaktskompetanse er tilstede, leder han/hun resusciteringen.

I øvrige situasjoner ledes resusciteringen av anestesilege.

Jordmor går til hånde for barnelegen, vanligvis vil dette overtas av sykepleier fra 3D når denne er tilstede.

 

Sjekking av utstyr, etc:

  •  Jordmødrene har hovedansvaret for at asfyksibordene og utstyrstrallen på fødeavdelingen og 7H-fødeloftet er kontrollert. Det foretas sjekk på hver vakt, og etter hver bruk av utstyret. Se sjekkliste i avdelingen.
  •   Anestesiavdelingen sjekker asfyksibord og utstyr på fødeavdelingen en gang pr. uke.
  •  Sykepleier fra 3D vil ved behov ha med utstyr som Capnograf til 7H-fødeloftet, fødeavdelingen har capnograf, og eventuelt kuvøse. Telefon 518491.

 

 

Resuscitering av nyfødte:

 Resuscitering nyfødte, flytskjema

 Resuscitering nyfødte - forklaring til algoritmen (Ikke tilgjengelig)