Nødrutiner nyfødt

Nødrutiner nyfødt v. 1.9, 28.01.2021

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Endringer er understreket

 

Rutiner for resuscitering på føde-, barsel- og operasjonsavdeling:

Det er 2 typer tilkalling:

 

 

Akutt dårlig NYFØDT

RING - 113

 

Gi beskjed: AKUTT DÅRLIG NYFØDT + HVOR BARNET ER.

 

Tilkallingen skjer via AMK - sentralen, som tilkaller; nyfødt barneleger (primærvakt og bakvakt), gyn leger (fødevakt 1+2+3), 2 anestesileger, anestesisykepleier.

 

 

Antatt dårlig nyfødt:

Tilkall barnelege på calling *4-9014.

 

 

Jordmor tilkaller barnelege til fødeavdelingen eller operasjonsavdelingen ved fødsler/keisersnitt hvor det er fare for dårlig nyfødt. Dette gjelder også ved forløsning av premature. Barnelegen avgjør når anestesilege skal tilkalles. På operasjonsstuen vil det være anestesipersonell tilstede.

 

Akutt dårlig nyfødt på 7I bringes til barnestuen på fødeavdelingen, akutt dårlig nyfødt på 7G bringes til asfyksirommet på 7H.

Tilkall hjelp fra avdelingen ved å utløse alarmen på ringeklokken på asfyxirommet.

 

Ledelse av resuscitering:

Jordmor eller gynekolog leder resusciteringen til mer kvalifisert personell tar over.

Når barnelege med bakvaktskompetanse er tilstede, leder han/hun resusciteringen.

I øvrige situasjoner ledes resusciteringen av anestesilege.

Jordmor går til hånde for barnelegen, vanligvis vil dette overtas av sykepleier fra 3D når denne er tilstede.

 

Sjekking av utstyr, etc:

Jordmødrene har hovedansvaret for at asfyksibordene og utstyrstrallen på fødeavdelingen og 7H-fødeloftet er kontrollert. Det foretas sjekk på hver vakt, og etter hver bruk av utstyret. Se sjekkliste i avdelingen.

Anestesiavdelingen sjekker asfyksibord og utstyr på fødeavdelingen en gang pr. uke.

Sykepleier fra 3D vil ha med utstyr som Capnograf (til 7H-fødeloftet, fødeavdelingen har capnograf) og eventuelt kuvøse. Telefon 518491.

 

 

Resuscitering av nyfødte:

 Rescusitering nyfødte, flytskjema

 Resuscitering nyfødte - forklaring til algoritmen (Ikke tilgjengelig)