Interne drøftingsmøter HABU v. 1.6

1.Hensikt:

Sikre koordinert og tverrfaglig pasientbehandling i forkant eller underveis i utredning/oppfølging ved HABU. Sikre at planlagte pasientdrøfter blir gjennomført på en god måte.

 

2.Omfang:

Innholdet i drøft, ansvar og dokumentasjon.

 

3.Definisjoner:

Drøftingsmøte: Møte med to eller flere behandlere angående pasientsaker.

 

4.Ansvar:

Behandlere og merkantil.

 

5.Beskrivelse:

Den som melder til drøft:

- Sjekker først i journal om det er gjort noe tidligere vedrørende problemstillingen.

- Fører på (spisset) problemstilling/tema som skal drøftes.

- Oppgir hvilke fagpersoner som er nødvendige for å drøfte problemstillingen.

- Gul lapp sendes til «SO Stv BHØ kontor».

 

Merkantil som mottar gul lapp fra behandler om behov for drøft:

- Legger avtalen inn som konsultasjon i DIPS, kontaktårsak: DRØFT. Fyller ut problemstilling/tema som skal drøftes i kommentarfeltet. Den som har meldt til drøft står som behandler. Møterom bookes når dette blir spesifisert, ellers gjennomføres møtene på Teams (merkantil oppretter lenke og sender ut invitasjon).

 

Før og etter drøft:

- Merkantil/den som har meldt til drøft oppretter notat på pasient.

- Bruker frase DRØFT (F7) og fyller ut alle punktene.

- Behandler som har meldt saken til drøft er ansvarlig for å sjekke at notat er tilfredsstillende dokumentert mtp hensikt med møtet/drøften og koding (diagnose, problemstilling/tema, vurdering og tiltak), samt godkjenne notatet.

- Merkantil koder og tar oppgjør.

 

Ved behov for å utsette drøft må merkantil informeres:

-Ved uplanlagt fravær av den som er ansvarlig for gjennomføring utsettes drøften så sant ikke noe annet blir spesifisert.

-Ved uplanlagt fravær av behandlere som skal være med på drøft som andre behandlere har meldt inn, må den som er ansvarlig vurdere om drøften kan gjennomføres eller utsettes.

-Ved planlagt fravær, og der det allerede står oppført pasienter til drøft, må fortrinnsvis behandler avklare egne drøft og gi beskjed til merkantil om hvilke som må flyttes eller kan gjennomføres uten fraværende behandler. Merkantil endrer i DIPS.

 

Innhold i drøftingsnotatet:

Tilstede:

Forfall:

Problemstilling/tema:

Kontaktlege:

Diagnose:

Vurdering/videre tiltak:

 

6.Avvik:

Dersom gul lapp ikke inneholder nødvendige opplysninger i henhold til prosedyren, gjør merkantil den ansatte oppmerksom på dette via tilbakemelding på gul lapp.