Interne drøftingsmøter HABU

Interne drøftingsmøter HABU v. 1.4, 10.08.2021

1.Hensikt:

Sikre koordinert og tverrfaglig pasientbehandling i forkant eller underveis i utredning/oppfølging ved HABU.

 

2.Omfang:

Innholdet i drøft, ansvar og dokumentasjon

 

3.Definisjoner:

Drøftingsmøte: møte med mer enn to behandlere angående pasientsaker

 

4.Ansvar:

Behandlere og merkantil

 

5.Beskrivelse:

 

BEHANDLER:

Gul lapp i DIPS

Den som melder til drøft:

-      Sjekker i journal om det er gjort noe tidligere vedrørende problemstillingen

-      Fører på (spisset) problemstilling/tema som skal drøftes

-      Oppgir hvilke fagpersoner som er nødvendige for å drøfte problemstillingen og presisere hvem som er helt nødvendige for at drøften skal kunne gjennomføres

-      Dersom det henvises til notat eller rapport føres dette på

-      Gul lapp sendes til «SO Stv BHØ kontor»

 

 

MERKANTIL:

-      Mottar gul lapp fra behandler og finner tidspunkt for gjennomføring av drøft og fører dette på drøftlisten

-      Fører i F7 på adm.merk Drøft og ukenummer drøften er planlagt gjennomført

-      Oppretter notat i Dips

-      Sett inn frase drøft (velg F8; Drøft)

-      Fyller ut problemstilling/tema som skal drøftes

-      Notatet holdes åpent til saken er drøftet

-      Behandler som har meldt saken til drøft er ansvarlig for å fylle ut konklusjon og godkjenne notatet når drøften er gjennomført.

 

 

DRØFT:

-      Merkantil eller den som har opprettet notatet fyller ut alle punktene inkludert konklusjon

-      Dato på notatet og under dokument-opplysninger endres til dato drøften gjennomføres

-      Den som har meldt saken til drøft er ansvarlig for godkjenning av notatet.

 

 

 

INNHOLD FRASE DRØFT:

 

Problemstilling/tema:

Tilstede:

Forfall:

Diagnose:

Individuell plan; sjekk status F5 og registrer

Hovedkontakt:

Pasientkoordinator:

 

Vurdering/tiltak:

 

 

6.Avvik:

Dersom gul lapp ikke inneholder nødvendige opplysninger i henhold til prosedyren, gjør merkantil den ansatte oppmerksom på dette via tilbakemelding på gul lapp.