Interne drøftingsmøter HABU

Interne drøftingsmøter HABU v. 1.5, 13.12.2021

1.Hensikt:

Sikre koordinert og tverrfaglig pasientbehandling i forkant eller underveis i utredning/oppfølging ved HABU.

 

2.Omfang:

Innholdet i drøft, ansvar og dokumentasjon

 

3.Definisjoner:

Drøftingsmøte: møte med mer enn to behandlere angående pasientsaker

 

4.Ansvar:

Behandlere og merkantil

 

5.Beskrivelse:

 

BEHANDLER I FORKANT:

Gul lapp i DIPS

Den som melder til drøft:

- Sjekker i journal om det er gjort noe tidligere vedrørende problemstillingen

- Fører på (spisset) problemstilling/tema som skal drøftes

- Oppgir hvilke fagpersoner som er nødvendige for å drøfte problemstillingen

- Gul lapp sendes til «SO Stv BHØ kontor»

 

 

MERKANTIL I FORKANT:

- Mottar gul lapp fra behandler og finner tidspunkt for gjennomføring av drøft

- Legger inn som konsultasjon i DIPS, kontaktårsak: DRØFT. Fyller ut problemstilling/tema som skal drøftes i kommentarfeltet. Den som har meldt til drøft står som behandler. Møterom bookes i DIPS om onsdagen.

 

 

PÅ DRØFT:

- Merkantil/den som har meldt til drøft oppretter notat på pasient.

- Bruker frase DRØFT (F8) og fyller ut alle punktene.

- Behandler som har meldt saken til drøft er ansvarlig for å sjekke at notat er tilfredsstillende dokumentert mtp koding (problemstilling/tema, vurdering og tiltak), samt godkjenne notatet.

- Merkantil tar oppgjør og koder.

 

Ved fravær må den som ikke kan være med på drøften sjekke med den som har meldt til drøft om drøften kan gå som planlagt eller om den må utsettes. 

Ved utsettelse må merkantil få beskjed.

 

 

 

INNHOLD FRASE DRØFT:

 

Tilstede:

Forfall:

Hovedkontakt:

Diagnose:

Problemstilling/tema:

Vurdering/tiltak:

 

 

 

6.Avvik:

Dersom gul lapp ikke inneholder nødvendige opplysninger i henhold til prosedyren, gjør merkantil den ansatte oppmerksom på dette via tilbakemelding på gul lapp.