Epidural/fødespinal

Epidural/fødespinal v. 1.7, 12.09.2022

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Forandringer er understreket. 

 

EPIDURALANALGESI

Indikasjon:

                   Smerter

                   Preeklampsi

                   Seteleie

                   Tvillingfødsel

                   Protrahert forløp

                   Dødfødsel/senabort

                   Fødselsangst/eget ønske

                   BMI >35

 

Kontraindikasjoner:

                   Blødningssykdommer/full antikoagulasjon

    Lokalt, passert revisjonsfristenTromboseprofylakse og behandling hos gravide (Gyldig, passert revisjonsfrist)

                   Hypovolemi

                   Pågående blødning ved abruptio/ placenta praevia

                   Lokal infeksjon i hudområdet rundt aktuelt innstikksted

                   Forsiktighet ved alvorlig preeklampsi/HELLP

Koagulasjonsstatus: Tromobocyttverdien må være over 80. Trombocytt-verdien skal være kontrollert; ikke lenger enn 6 timer før EDA settes ved stabil preeklampsi (per oral antihypertensiva).

 Ved alvorlig preeklampsi (iv antihypertensiva/ magnesium/HELLP) anbefales 2 timer

         

Forberedelser:

         Sikre at kvinnen har fått muntlig/skriftlig informasjon se:

Norsk: Fødsel - Epidural smertelindring under fødsel - Pasientinformasjon

Engelsk: Fødsel - Epidural smertelindring under fødsel - Pasientinformasjon (Engelsk)

Informasjon på andre språk: www.labourpains.com

 

         Veneflon

         EDA blanding (må være <24 timer siden tillaging)

         LokaltKlisterlapper epidural (Gyldig)

         Konferer med ansvarshavende jordmor for å samkjøre bestilling

         Anestesilege tilkalles (4-9004)

    Jordmor assisterer anestesilegen når epidural settes

    Partner instrueres i å støtte kvinnen 

 

    Oppfølging etter innleggelse:

          BT måles hvert 5.min de første 20 min

         CTG etter at epidural er satt. LokaltDifferensiering grønn og rød gruppe (Gyldig)

         Obs sensibilitet og motorikk 

         Kvinnen skal ikke ha varmeflaske pga nedsatt følsomhet/ fare for brannskade

         Epiduralinfusjonen skal alltid seponeres ved post partum blødning (sympaticusblokade fører til problem med BT regulering). Behold kateteret fram til det er avklart med anestesilege om det kan seponeres. 

 

Komplikasjoner/bivirkninger:

         Urinretensjon

         Risvekkelse

         Blodtrykksfall/hypotensjon

         Kløe 

         Feber

 

Aksidentell spinalinjeksjon, (feilplassert epidural kateter) kan gi:

         Kraftig blodtrykksfall pga sympaticusblokade

         Pareser der kvinnen får problemer med å bevege beina. 

 

Tiltak ved mistanke om spinaleffekt:

1.            Legg kvinnen i sideleie

2.            Stopp epidural infusjon

3.            Heng opp ringer 1000 ml 

4.            Tilkall anestesilege

 

Aksidentell durapunksjon: Kan gi stillingsavhengig intens hodepine og kvalme. Problemet forutsettes oppdaget av anestesilegen selv. Pas. følges opp og behandles av den som utførte prosedyren. Pasienten skal som hovedregel behandles med ”blood patch” etter fødsel.

 

FØDESPINAL 

Fødespinal gir rask og pålitelig smertelindring ved langtkommet eller rask progredierende fødsel dersom man forventer at kvinnen er forløst innen 1 time.

Denne metoden gir meget god analgesi under utdrivningsfasen og bør alltid overveies ved langtkommet setefødsel.

Da «single shot» spinal varer <1 time bør den som regel kombineres med innleggelse av epiduralkateter til forlengelse av smertelindring eller sectioberedskap.

 

Referanser:

 

https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/epiduralanalgesi-ved-postoperativ-akutt-smertebehandling

 

Veileder i fødselshjelp 2020, smertelindring