Administrativt/annet
Administrativt/annet
Bærbar låne-PC for medarbeidere i hjemmekarantene
Covid-19 Opprettelse av pandemiposter Versjon 6.0
Fordeling av legeressurser, Covid-19
Kontinuitetsplan for kritisk høyt sykefravær Kirurgisk klinikk
Pandemiplan Kirurgisk klinikk trinn 0-3
Pandemiplan Ortopedisk avdeling trinn 0-3 fra uke 34
Plan for pandemisk fase - trinn 0-3 ved Covid-19 Versjon 3.0
Registreringsskjema for besøkende (covid-19)