Hospitering ved KK for helsesøster - informasjonsskriv v. 1.4, 20.05.2019