Pasientinformasjon: Blæreskylling med Mitomycin (cellegift) v. 1.2, 05.10.2017