Ambulerende vaktmester, Drift og vedlikeholdsoppgaver på elektriske anlegg, maskiner og utstyr v. 1.3

 

 

1 Hensikt

Vaktmesteren skal inneha funksjonen som instruert personell.

Han skal sørge for at elektrisk utstyr vedlikeholdes slik at det er funksjonssikkert.

Henviser til prosedyre:

Rapportering av feil og mangler i det elektriske anlegget.

 

2.  Omfang

Det elektriske anlegg og utstyr som angitt under.

 

3.  Ansvarlig

Ansvarlig for denne prosedyren er seksjonsleder elektro.

 

4.  Rutiner

Det skal normalt utføres vedlikehold på utstyr ihht leverandørens angitte anbefalinger. Aktiviteter som utføres skal være dokumentert og gjenfinnbart. Dette består i at aktivitetene loggføres i datasystemet (Archibus) og at egne og andre leverandørers kontroller lagres på eget område på datanettverket.

 

På det elektriske anlegg har vaktmester anledning til å utføre mindre arbeid som er angitt i tabellen nedenfor.

 

 

Mindre arbeid som kan utføres av vaktmester

1

Tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jord.

2

Tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A,

med og uten jording.

3

Tilkobling og reparasjon av bordlamper, lampetter og lignende med bevegelig ledning, herunder også ledningsbrytere.

4

Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignede, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt.

5

Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg.

6

Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Avvik

Avvik fra denne prosedyren skal meldes i Synergi

 

 

6.  Dokumentasjon

Utstyrets håndbøker.

 

 

7.  Forandringsoversikt

 

Rev. Nr.

Beskrivelse

Dato

NY

Prosedyre elektroarbeid vaktmester kan utføre

12.01.10