Vaginal hysterektomi

Vaginal hysterektomi v. 1.4, 18.06.2020

                   

Prosedyre Kvinneklinikken, SUS ©

 

                                             Forandringer understreket

Indikasjon

Samme som for abdominal hysterektomi.

Unntak:

1) Cancer

2) Myomatøs uterus med fundus palpabel over symfysen (tilsvarer uke 14-16)

3) Adnexpatologi.

 

Laparoskopisk hysterektomi vurderes ved samtidig adnexpatologi eller stor uterus. Ved smerteproblematikk eller adheranser bør laparoskopisk hysterektomi foretrekkes.

 

Før operasjon

Gynekologisk undersøkelse med nøye vurdering av alle tre vaginale kompartments med tanke på fremfall og funksjonelle problemer. Pas informeres om mulig konvertering til abdominal kirurgi.

Fremgangsmåte

 • Pasient med oppstrakte ben med knekk. Egen vaginal operasjonsbrikke.
 • Antibiotika profylakse {{EQSDocument 13570 new}} 
 • Fast track operasjon i spinal/epidural evt narkose

 

Operasjonsmetode

 • Med cystocele: Vaginal hysterektomi og fremre kolporafi.
 • Med recto/enterocele: Vaginal hysterektomi med suturering av sakrouterinligament i midtlinjen. Bakre kolporafi bør sterkt overveies for å oppnå normalt stor skjedeåpning og god støtte for fremre og midtre kompartment. Fremre kolporafi ved samtidig cystocele.
 • Med totalprolaps:
  • Med portio til vulva: Som med recto/enterocele.
  • Portio utenfor vulva: Vaginal hysterektomi pluss lukning av fossa Douglasi (peritoneum). Bakre kolporafi bør sterkt vurderes og samtidig fiksasjon av vaginaltoppen til ligamentum sacrospinosum, alternativt laparoskopisk sakrokolpopexi. Fremre kolporafi ved samtidig cystocele.

Postoperativt

 • Tampong kun på blødningsindikasjon.                       
 • Foleykateteret i blæren fjernes når pas. kommer på post, hvis ikke operatør har gitt beskjed om annet.
 • Rask mobilisering. Sykmelding ca. 2 uker.