Kreftkoordinator avd. Kvinneklinikken v. 1.1

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket.

 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med videreutdanning i onkologi.
 • Ønskelig med minimum 3 års relevant praksis fra fagfeltet gynekologi.

 

Organisatorisk plassering

 • Avdelingssjef ved avdeling Kvinneklinikken er nærmeste overordnede.

 

Ansvarsområde/ hovedoppgaver

 • Kreftkoordinator skal arbeide for å sikre gode rutiner for samarbeid og samhandling for den enkelte pasient og pårørende.
 • Ha oversikt over behandlingsforløp og pasientforløp og bidra i alle faser av kreftforløpet.
 • Bidra sammen med behandlingsansvarlig lege og andre leger ved avd. Kvinneklinikken å samordne tjenestene innad på sjukehuset, mellom behandlingsinstitusjoner, fastlege og kreftkoordinatorer i kommunene.
 • Bidra til at pasient får informasjon om hva som er planlagt, rettigheter og ventetider
 • Være tilgjengelig for pasient- og pårørende i arbeidstiden.
 • Arbeide etter avd. Kvinneklinikkens prinsipper og prosedyrer beskrevet i EQS
 • Samarbeide med avd. Kvinneklinikkens øvrige pasientkoordinatorer i daglig arbeid og ha stedfortrederfunksjon for hverandre ved ferie og annet fravær.
 • Deltar på aktuelle møter vedrørende kreftforløp

 

Samarbeidsforhold

Kreftkoordinator samarbeider med avdelingssjefens ledergruppe, seksjonsoverleger, avdelingssykepleiere og avd. Kvinneklinikkens øvrige personell

 

Spesielle bestemmelser

 • Avtales med avdelingssjef