UL Arbeidsinstruks for helsesekretær på ultralyd kveldsvakt v. 1.4, 05.11.2019

Arbeidsoppgaver på ultralyd:

 

 • Samarbeide med radiolog om flyt av ultralydpasienter
 • Ringe ned/ rope opp pasienter
 • Organisere pas. i RIS (start, slutt, endre time osv.)
 • Pasientforberedelser/ prosedyrer
 • Sjekke blodprøveresultat på pas ved intervensjon og skrive dette i henvisningsanmerkning
 • Klargjøre lab
 • Sjekke at alle 4 tilsatser er på plass på lab kl. 1500 og når man forlater lab kl. 1900. Viktig at disse legges tilbake i boksen sin etter bruk!
 • Kjøre inn pas. på lab
 • Klargjøre pas. for undersøkelse
 • Finne frem pasient på ultralydapparatet
 • Gi beskjed til radiologen når pas. er klar til us.
 • Finne frem aktuelt utstyr til prosedyren
 • Assistere radiologen
 • Fylle ut evnt. drenasjeskjema
 • Bestille portør til pasienten/ trille pasienten tilbake til akuttmottak
 • Kjøre pas. ut av lab
 • Formidle beskjeder til sengepost
 • Fylle på utstyr og tøy på lab
 • Tømme søppel etter behov
 • Holde orden på lab
 • Rengjøring av apparatur osv. etter behov
 • Finne frem utstyr til og assistere radiologen ved intervensjon på sengepost (bruke lab 3 apparatet)
 • Vaske skittent utstyr i dekontaminator / bekkenspyler
 • Forberede lab til smittepasienter/ evnt. desinfeksjon/ pakke smitteavfall i aktuell beholder. Lage ny smitteeske hvis den gamle er full.
 • Kontrollere O2
 • Avlegge rapport til vakthavende radiograf 30 minutter før vakten er slutt. Vakthavende radiograf skal komme inn på lab 4 og snakke med sekretær. 
 • Ikke ring ned intervensjonsundersøkelser etter kl. 1830 uten avtale med radiograf. (Det er ikke sikkert det er kapasitet til at en radiograf kan gå inn på UL lab kl. 1900 når sekretær går hjem)