Pasient informasjon:Blæreskylling med Mitomycin v. 1.1, 08.10.2015