KPHV - AMC2 - Rekvirering av blodprøver v. 1.4
Pasienter som har behov for blodprøver ved innkomst bør somstandard få rekvirert pakken-«AMC2 kort»..Mottakende lege vurderer om det er indikasjon for å rekvirereblodprøver- f eks hvis pas. har vært innlagt for kort tid siden og detikke er mistanke om fysisk sykdom eller pasienten kommer frasomatikken..Dersom pasient kommer fra somatikken kan det likevel være aktueltå kontrollere prøver som var klart avvikende sist og som kan habetydning for videre behandling..Husk og å manuelt rekvirerer Lithium-speil på alle som står påLithium..Rekvirering av blodprøverAvdelingsoverlege, Akutt-og intensivpsykiatri.