Endometrieablasjon

Endometrieablasjon v. 2.1, 15.10.2020

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS

 

FORANDRINGER UNDERSTREKET 

 

"Lina Librata" eller "NovaSure"

 

Fordel: uavhengig av menstruasjonssyklus, kortvarig inngrep

INDIKASJON:

Ved dysfunksjonelle blødninger (metrorragi, menometrorragi og menorragi) der konservativ beh. er vurdert og/eller forsøkt

 

KONTRAINDIKASJONER:

 • Graviditet eller framtidig barneønske
 • Endometriecancer eller endometriehyperplasi med atypi.
 • Aktiv genital- eller urinveisinfeksjon

KONTRAINDIKASJONER mot NovaSure alene:

 • Tidligere lengdesnitt ved sectio eller transmural myomektomi.
 • Myom som affiserer uterinkaviteten
 • Uterinsondemål < 6cm eller >10cm, uterin kavitetsbredde < 4cm. 

PREOPERATIVE UNDERSØKELSER:

 •        Gyn.us med vag. ultralyd og baktus, evt. aquascanning.
 •        Benign endometriehistologi i løpet av de 6 siste måneder. HPV negativ cervixprøve siste 5 år.

Evt. hormonell utredning / thyreoideaprøver / hb,hct,ferritin, koagulasjonsstatus osv., se også  prosedyren:Menometroragi/metroragi/menoragi

 Poliklinisk journalopptak, informasjonsskriv, pasientkoordinator gir time til dagbeh. Husk å opplyse om at endometrieablasjon ikke er sikker prevensjon. Samtidig innleggelse av spiral?

 

BEHANDLINGSDAGEN:

 

Diprivan-narkose og lokalanestesi (PCB)

 

PROSEDYRE:

Følg bruksanvisningen.

 

KOMPLIKASJONER/BIVIRKNINGER:

 • Abdominalsmerter / rieliknende smerter
 • Kvalme / oppkast
 • Sjeldne:Endometritt, hematometra, varmeskade i myometriet, cervix-stenose, uterusperforasjon

 

POSTOPERATIVT:

Se egen prosedyre:Perioperative medikamentrutiner Perioperative medikamentrutiner

Hjemreise etter 0,5-2 timer (noen få må innlegges over natten pga smerter, skade i myometriet).

Sykmelding/egenmelding 1-4 dg.

Resept på Paracetamol (Paracet®)   og NSAID

Ingen postopr. kontroll