Sectio - postoperativ behandling ved Kvinneklinikken v. 2.4, 06.12.2018

Oppvåkning:

Kvinnen ligger vanligvis 3-4 timer på oppvåkning 1G etter operasjonen. Hvis en meldt pasient ikke kommer til avdelingen etter 4-5 timer, ta kontakt med 1G og undersøk hvorfor.

  Det skal foreligge overflytningsnotat fra Fødeavdelingen i Natus og fra oppvåkning 1G i Dips.

 

 

Ved ankomst avdelingen: kontroller iv, urinkateter, uterus og vaginal blødning. Kan drikke fritt og få mat hvis hun ikke er kvalm.

  Kateter seponeres 1 time etter at iv væske har gått inn og så snart kvinnen er i stand til å gå til toalettet. Vurder å utsette seponering ved høy diurese. Vannlatning/urinretensjon føde og barsel

  Før veneflon fjernes, kontroller:

         Hb - aktuelt å gi iv jern eller blod?

         om det er forordnet antibiotika iv.

 

 

Medikamenter etter sectio.

Se: Legemidler barsel

NB: Forebygging av smerter er enklest. Kvinnen bør oppfordres til å gi beskjed når hun begynner å kjenne vondt, da virker smertestillende bedre. Når kvinnen får tilstrekkelig smertelindring første og andre døgn, blir behovet totalt redusert, og hun klarer seg ofte med lette smertestillende deretter

 

 

Mobilisering

  så raskt som mulig. Det bør gis smertestillende 15-30 min før mobilisering første    gang.

 

 

Tromboseprofylakse:

Tromboseprofylakse post partum Tromboseprofylakse post partum

 

 

Operasjonssåret:

Kvinnen kan dusje fra 1. postoperative dag. Bandasje som tåler dusjing (eks: Mepilex®), skal i utgangspunktet ligge på i 48 timer, evt:

    forsterkes/skiftes hvis kraftig blødning

   fjernes/skiftes hvis bandasjen har blitt fylt med vann under dusjingEtter 24-48 timer kan såret ligge åpent, evt tildekkes lett med en kompress eller tøybleie hvis klær presser mot såret. Hvis såret væsker eller blør kan en kompress legges over det væskende området. Det er ønskelig å la såret «lufte seg» for å unngå infeksjoner.

Se egen rutine for picobandasje: Picobandasje 

Suturene er selvabsorberende.

  Steristrips kan bli stående til de faller av.

  Ved tegn til infeksjon, skal såret vurderes av lege. Ta bakteriologisk undersøkelse, vurder antibiotika.

  Jordmor kontrollerer operasjonssåret før utreise.

   Se forørvig: Forebygging av kirurgiske sårinfeksjoner (Ikke tilgjengelig)

 

 

Utreisesamtale med jordmor

     gjøres på 2.dag ved elektiv sectio. Fyll da ut ”Sjekkliste for utreisesamtale ved        keisersnitt” Sjekkliste for utreisesamtale med jordmor etter keisersnitt (Ikke tilgjengelig) og legg i oppholdsmappe.

Ved akutt sectio gjøres utreisesamtale med jordmor på 2. eller 3. dag (vurderes). Lege skal skrive epikrise og snakke med kvinnen når det har vært komplisert forløsning. Jordmor dokumenterer samtale i fødejournal Natus. Lege dokumenterer at samtale er utført i DIPS.

 

Hjemreise

fra 3.-4.dag, vurderes individuelt. Elektiv sectio reiser i utgangspunktet på 3. dag.

 

Lenker:

Legemiddelhåndtering ved Føde-Barselavdelingene

Barsel - Velkomstsamtale 7G

Barsel - Utreisesamtale

Fødsel - Keisersnitt akutt - Pasientinformasjon

Sjekkliste for utreisesamtale med jordmor etter keisersnitt (Ikke tilgjengelig)