Sjekkliste som følger henvisning til gynekologisk avdeling ved urinlekkasje v. 1.1

Ny prosedyre

©Kvinneklinikken

 

Henvisning til vurdering for operasjon (stressinkontinens eller stressdominant blandingsinkontinens)

Tiltak som er forsøkt

Ja (sett X)

Nei (sett X)

Begrunnelse hvis nei

Vektreduksjon ved høy BMI

 

 

 

Bekkenbunnstrening hos fysioterapeut

 

 

 

Henvisning til Urodynamisk utredning grunnet idiopatisk OAB

Tiltak som er forsøkt

Ja (sett X)

Nei (sett X)

Begrunnelse hvis nei

Råd om væskereduksjon

 

 

 

 

Vektreduksjon ved høy BMI

 

 

 

 

Reduksjon av kaffe, te og alkohol evt røykestopp

 

 

 

Råd om blæretrening gitt

 

 

 

BetmigaR

 

 

 

 

 

Antikolinergt preparat forsøkt

(VesicareR, ToviazR, DetrusitolR, EmselexR, KenteraR)