MTI - SB fagansvarlig ingeniør seksjon radiologi v. 1.0, 08.08.2019

Stilling:                Fagansvarlig ingeniør, seksjon for radiologi                                

Avdeling:             Avdeling for med. tekn. og informatikk

1.                            Organisatorisk plassering

                               -               Fagansvarlig ingeniør er direkte underlagt

seksjonsleder, seksjon for radiologi

 

2.                            Stillingens ansvarsområde/hovedoppgaver

Fagansvarlig ingeniør har driftsteknisk ansvar for alt medisinsk utstyr ved seksjonen, hvilket innebærer:

 

                               -               service og drift av seksjonens medisinske utstyr

                               -               utarbeidelse av kvalitetskontrollprosedyrer i samråd med seksjonsleder                                                              samt gjennomføring av disse

                               -               deltagelse i utarbeidelse av risikoanalyser

                               -               rekvirering av ekstern service direkte når dette er påkrevd

                               -               deltakelse i anskaffelsesprosesser

                               -               brukerstøtte

               -               foreta teknisk utstyrsevaluering i forbindelse med innkjøp

 

3.                            Samarbeidsforhold:

                               Fagansvarlig ingeniør skal:

 

                               -               sørge for tilfredsstillende kontakt og samarbeid med utstyrsbrukerne og                                                             utstyrsleverandørene

 

4.                            Generelle bestemmelser:

                a.            Fagansvarlig ingeniør har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16

 

b.            Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avd sjef,                                                                         avd for med tekn og informatikk, etter at saken har vært forelagt seksjonsleder .

c.             Alt arbeid skal fortrinnsvis utføres innenfor normal arbeidstid, men ansvarsområdets spesielle utstyrssammensetning og driftsform kan til tider nødvendiggjøre overtidsarbeide. Dette må pålegges av seksjonsleder, seksjon radiologi