Bakt - Rengjøring av sikkerhetsskap, inkubatorer og annet utstyr v. 2.0

1.   Hensikt

Hensikten er å sikre at utstyr på seksjonen blir jevnlig rengjort for å hindre utilsiktet kontaminering og smitte.

2.   Omfang

Omfatter følgende utstyr på seksjonen:

         sikkerhetsskap og inkubatorer

         antibiotikadispensere og anaerobe kolber

Unntak: utstyret på TB-lab som følger egne prosedyrer for renhold.

3.   Definisjoner

Inkubatorer: alle frittstående varmeskap med eller uten CO2.

Virkon er et desinfeksjonsmiddel som benyttes til vask. Se Desinfeksjonsmidler i bruk på avdeling for medisinsk mikrobiologi (Ikke tilgjengelig). Se Virkonplakat på veggen generell baktlab for tillaging. 

4.   Ansvar

Arbeidet utføres av ansatte, se: Bakt - Fordeling av faste arbeidsoppgaver, rengjøring og vedlikehold (Ikke tilgjengelig)

Alle har et eget ansvar for at de utfører oppgavene i denne prosedyren til rett tid.

Den enkelte bioingeniør på post er i tillegg ansvarlig for at rengjøring av arbeidsbenker og pc-tastatur blir utført.

Seksjonsleder printer ut skjema for signering av utført renhold og setter disse i perm. Informerer og minner de ansatte om oppgavene ved behov. Skjemaene ligger under Relatert. Både fagbioingeniørene og andre ansatte skal melde fra dersom det oppdages svikt i denne rutinen. Se punkt 6.

5.   Beskrivelse

Utgangspunkt: Første tirsdagen i hver måned skal det utføres rengjøring av medisinsk teknisk utstyr. 

Virkon er et desinfeksjonsmiddel som benyttes til vask. Se Desinfeksjonsmidler i bruk på avdeling for medisinsk mikrobiologi (Ikke tilgjengelig). Se Virkonplakat på veggen generell baktlab for tillaging. 

Kjølerommet

Rengjøres 2 ganger pr år. Vaskes med Virkon bruksoppløsning og engangskluter. 

Inkubator med CO2

Rengjøres månedlig. Vask innenfor glassdøren rundt kanten og tørk lett over hyllene. Bruk Virkon bruksløsning.

Tilleggsprosedyre for stor CO2-inkubator på Utsåings-lab: Hele inkubatoren trenger å rengjøres hver 6. måned. Dette gjøres ved å kjøre en dekontamineringsprosedyre. Fagleder utsåing/urin tar seg av dette. Prosedyren ligger i permen som hører til CO2-inkubatoren. Det vil komme opp en melding på inkubator-skjermen når dekontamineringsprosedyren bør utføres. 

Sentrifuger

Rengjøres månedlig. Sentrifuger vaskes med Virkon bruksoppløsning og engangskluter:

a.    Vask rotoren og sentrifugerommet godt. Skyll deretter med vann og tørk av med tørr engangsklut.

b.    Holdere og lokk tas ut og vaskes med Virkon bruksoppløsning og engangskluter. Skyll deretter med vann og tørk av med tørr engangsklut.

c.    Alt skal være tørt før det settes tilbake.

Inkubatorrom

Rengjøres 2 ganger pr årVaskes med Virkon bruksoppløsning og engangskluter. 

Kjøleskap

Rengjøres 2 ganger pr år. Vaskes med Virkon bruksoppløsning og engangskluter. 

Rengjøring av sikkerhetsbenk (LAF) og 28°/30°C/35°C inkubator (uten CO2)

Rengjøres månedlig. Vask med Virkon bruksløsning. Ta ut løse plater for å vaske disse separat.

Rengjøring av anaerobe kolber

Rengjøres månedlig. Alle ledige kolber leveres til vaskerommet for rengjøring. Dette er avtalt med vaskerommet. 

Hyller og skap – innvendig

Rengjøres 2 ganger pr år. Vaskes med Virkon bruksoppløsning og engangskluter. 

Signering

Signer for utført på skjema plassert i perm på generell bakt.lab merket: Rengjøring av inventar og utsyr.

For øvrig – daglig

Signeres ikke for:

a.    Arbeidsbenker

Vaskes med 70 % sprit HVER dag ved arbeidstid slutt.

b.    Pc med tastatur og mus

Hvite tastaturer tørkes med 70 % sprit hver dag. Andre tastaturer tørkes med egne kluter som finnes i glasskapet på Generell bakt.lab.

Pc tørkes for støv hver fredag. Bruk egne engangspapir som finnes i glasskapet på Generell bakt.lab.

 

6.   Avvik:

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre oppgaven eller denne er blitt glemt. Avvik meldes i Synergi AMM - Synergi - Saksbehandling av avvik og klager (Ikke tilgjengelig).