Rengjøring av sikkerhetsskap,inkubatorer, dispensere og anaerobe kolber. v. 1.5, 22.07.2020

1.     Hensikt: 

Hensikten er å sikre at medisinsk teknisk utstyr på seksjonen blir jevnlig rengjort

 

2.     Omfang:

  •   Omfatter alle sikkerhetsskap og inkubatorer på seksjonen.
  •   Omfatter rengjøring av dispensere og anaerobe kolber.
  •   Unntaket er utstyret på Tb.lab. Der er det egne prosedyrer.

 

3.    Definisjoner:

Inkubatorer= alle frittstående varmeskap – med eller uten CO2.

Virkon er et desinfeksjonsmiddel.

 

4.    Ansvar:

           Arbeidet utføres etter EQS Fordeling av faste rengjørings - og vedlikeholdsoppgaver (Ikke tilgjengelig)

           Alle har et eget ansvar for at de utfører oppgavene i denne prosedyren til rett tid.

           Fagbioingeniørene har et overordnet ansvar for at rengjøringen blir rutinemessig utført.

5.    Beskrivelse:

           Første tirsdagen i hver måned skal det utføres rengjøring av medisinsk teknisk utstyr. 

  •  CO2-inkubator:

 Vask innenfor glassdøren rundt kanten og tørk lett over hyllene. Bruk Virkon bruksløsning. Se Virkonplakat på veggen for    tillaging. 

  •  Stor CO2-inkubator på Generell bakt. lab:

Hele inkubatoren trenger bare å rengjøres hver 6. måned. Dette gjøres ved å kjøre en dekontamineringsprosedyre. FaglederGenerell bakt. tar seg av dette. Prosedyren ligger i permen som hører til CO2-inkubatoren. Det vil komme opp en melding på inkubator-skjermen når dekontamineringsprosedyren bør utføres. 

           Rengjøring av sikkerhetsbenk og 28°/30°C/35°C inkubator: Vask med Virkon bruksløsning.

           Rengjøring av dispensere:   Dispensere - Bruk og vedlikehold (Ikke tilgjengelig)

           Rengjøring av anaerobe kolber

                                Alle ledige kolber leveres til vaskerommet for rengjøring. Dette er avtalt med vaskerommet. 

           Signer for utført på skjema: Skjema for rengjøring av sikkerhetsskap, inkubatorer, dispensere og anaerobe kolber. (Ikke tilgjengelig)

 

6.    Avvik:

  Avvik meldes fagleder evt.Synergi - Saksbehandling av avvik og klager (Ikke tilgjengelig)

 

7.    Kilder/Referanser: