Risikoscoringsskjema - håndtering av svangerskap ved passert termin v. 1.0, 13.08.2021