Risikoscoringsskjema - håndtering av svangerskap ved passert termin v. 1.2, 13.01.2022