Overvåking fødsel grønn og rød gruppe v. 1.2

Prosedyrer Kvinneklinikken SUS ©

Hele prosedyren er omskrevet, viktige endringer er understreket

 

 

GRØNN GRUPPE

 

Innkomst:

         Gjør opp leie; ved vannavgang; kontroller at hodet er festet.

         Vurder fosterlyd. Kontroller mors puls for å unngå forveksling med fosterets puls. Lytt under og etter ri (minst 60 sekunder). Innkomst-CTG (minst 20 minutter) kun på indikasjon, indikasjon skal dokumenteres.

         Blodtrykk. Urinstix ved forhøyet BT.

         Differensier/kontroller tidligere differensiering. Differensiering grønn og rød gruppe

         Vurder om kvinnen er i aktiv fødsel; regelmessige rier og mormunn 4 cm.
Bruk varsel- og tiltakslinjer i aktiv fødsel. 

 

Aktiv fødsel, åpningsfase:

 • Lytt under og etter ri, i minst 60 sek, minst hvert 30. minutt.
 • Vurder indikasjon for CTG etter 6 timers aktiv fødsel.

         Forebygg protrahert forløp, vurder fremgang, hyppighet for vaginalundersøkelse Protrahert fødsel

 

Stadium II tidlig fase:

Vent med aktiv trykking til hodet er på bekkenbunnen. Minst 20 minutters registrering etter en time utslettet mormunn. Start aktiv trykking etter to timer. Flytdiagram for utdrivingsfasen (Ikke tilgjengelig)

 

Stadium II sen fase (trykketid):

 • Lytt under og etter hver ri/hvert 5 min. ved aktiv trykking.
 • Dersom barnet ikke er født etter en times aktiv trykking, overflyttes kvinnen til fødeavdelingen og lege tilkalles. Dersom barnet antas å fødes på de nærmeste riene avventes overflytning. Kontinuerlig CTG/STAN ved trykketid over en time.

Se: Protrahert fødsel

Overflytting fra grønn til rød gruppe under fødsel vurderes fortløpende, f. eks ved:

 • Avvikende/patologisk CTG.
 • Avvikende leie/presentasjon (sete, ansikt, panne).
 • Sterkt misfarget fostervann.
 • Protrahert stadium 1 og 2
 • Unormal blødning/konstante magesmerter.
 • Infeksjonstegn.
 • Navlesnorsprolaps
 • Mistanke om annen patologi
 • Epidural-/spinalanalgesi

I de tilfeller der den fødende blir overflyttet fra 7H til fødeavdelingen på grunn av unormal fosterhjertefrekvens, bør umiddelbar vaginal operativ forløsning vurderes dersom forholdene ligger til rette for dette.

 

RØD GRUPPE

 

CTG skal klassifiseres etter registrering og x 1 i timen.

Signer i CTG/STAN-logg eller med stempel på CTG-strimmel.

Lege skal kontaktes ved patologisk CTG og dette skal dokumenteres i loggen, fortrinnsvis av legen selv. Ikke nødvendig ved umiddelbart forestående fødsel.

    

 

Innkomst:

         Gjør opp leie; ved vannavgang, kontroller at forliggende del er festet.

         Vurder fosterlyd. Kontroller mors puls for å unngå forveksling med fosterets puls. Lytt under og etter ri (i minst 60 sekunder). Innkomst-CTG (minst 20 minutter) på kvinner med økt risiko for asfyxi, se liste under.

         Blodtrykk. Urinstix ved forhøyet BT.

         Differensier/kontroller tidligere differensiering. Differensiering grønn og rød gruppe

         Blodprøver og undersøkelser ut fra klinikk/indikasjon. ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken

         Vurder om kvinnen er i aktiv fødsel: Regelmessige rier og mormunn 4 cm.
Bruk varsel- og tiltakslinjer i aktiv fødsel. 

Aktiv fødsel:

         Forebygg protrahert forløp, vurder fremgang, hyppighet for vaginalundersøkelse Protrahert fødsel

 

Overvåkning i fødsel; overvåkningen graderes etter risiko for fosterasfyksi

 

Lav risiko; overvåkes som grønn gruppe:

         Omskåret

         Tidligere blødning >1500 ml eller fått transfusjon

         Tidligere skulderdystoci

 

Ved epidural-/spinalanalgesi; CTG-registrering i 20 minutter etter at epidural/spinal er satt, deretter på indikasjon.

 

Overvåking vurderes i hvert enkelt tilfelle:

         Tidligere komplisert fødsel

         Perinatal død/tidligere alvorlig perinatal sykdom

         Kvinner som ikke egner seg for normalenheten (psykiatri, sosiale forhold, fødselsangst)

    

Middels risiko; CTG minst 20 min/time

        Prematur fødsel før uke 37 ( <36+0; ikke ST-analyse)

        Overtidig svangerskap > 14 dager etter TUL

        Relevant kronisk sykdom hos mor

        Hypertensjon og lett/moderat preeklampsi

        Diabetes/svangerskapsdiabetes

        BMI >35 ved svangerskapets start eller vektøkning >+20 kg i svangerskap eller vektøkning >+10 kg ved BMI 30-35

        Røyk/snus/nikotinerstatning daglig

        Rusmisbruk i svangerskapet

        Vekstavvik  -20 / +30

        Andre komplikasjoner i svangerskapet

        Oksytocindrypp (kontinuerlig CTG ved opptrapping)

        Unormale funn eller fødselsforløp

 

Ved tvil, iverksett intensivert CTG-overvåkning.

 

 

Høy risiko; bruk kontinuerlig CTG og fortrinnsvis STAN ved:

        Avvikende eller patologisk CTG

        Alvorlig preeklampsi

        Seteleie og flerlinger

        Tidligere sectio eller operasjon på corpus uteri

        Sterkt misfarget fostervann

        Trykketid mer enn 60 min

        Feber/amnionitt hos kvinnen

        Andre risikosituasjoner

Hvis indikasjonen for elektronisk overvåking av fosterlyden ikke lenger er til stede, overvåkes fødselen videre med stetoskop eller doppler.

    

Stadium II tidlig fase: Ved normal/avvikende CTG; vent med aktiv trykking til hodet er på bekkenbunnen, inntil to timer.

Stadium 2 sen fase (aktiv trykking): Overvåking i henhold til risiko, minimum lytting under og etter hver ri/hvert 5 min. CTG/STAN ved høy risiko.

 

Referanser:

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/CTG-for-fodsel-og-innkomst-CTG/

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Fosterovervakning-under-fodsel-avnavling-og-syre-baseprover-fra-navlesnor/

https://sykepleien.no/forskning/2019/09/bruk-av-innkomst-ctg-hos-lavrisikofodende-kvinner-en-klinisk-audit