Rettsmedisinsk undersøkelse v. 1.0

RETTSMEDISINSK UNDERSØKELSE

 

 

Rettsmedisinsk undersøkelse kommer særlig til anvendelse innen gynekologien ved anmeldte voldtekter.

 

1) Voksne / ungdom (over 12 år)

Legevakten i Stavanger har et eget mottak for voldtektsofre med egne ansatte. Ved henvendelse til vakthavende lege på Gyn.avd. om rettsmedisinsk undersøkelse, skal en i prinsipp henvise til voldtektsmottaket.

I sjeldne tilfeller er skadene av en slik grad at voldtektsmottaket ber om en vurdering av en gynekolog. En kan da foreta gynekologisk undersøkelse. Hvis rettsmedisinsk undersøkelse skal utføres, må tilfellet være politianmeldt. Politiet har med et omfattende skjema som skal fylles ut, og de skal bistå med praktiske ting.

 

2) Barn (under 12 år)

Pasientene henvises da til barneavdelingen.