Bilirubinkontroll hos sykepleier ved Barne- og ungdomspoliklinikken v. 2.3, 06.05.2020

Endringer er uthevet

 

Når det er påvist forhøyet bilirubin hos barn på barsel, og kontrollen ikke avsluttes før utreise, avtales videre kontroll av bilirubin på Barne- og ungdomspoliklinikken eller Barneavd. 3E/4D, avhengig av smittesituasjon.

 

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

Papirer som skal være med fra barsel:

 

Bilirubin skjema m/ navneetikett på mor og barn klistres øverst på skjema. Skjemaet må være utfylt fra Barselavdelingen (obs utfylt GA, lysgrense og telefon).

Ekstra klisterlapper til barnet legges ved.

 

 • Barn og pårørende som ikke er syke, eller har vært utsatt for smitte, møter på Barne- og ungdomspoliklinikken mandag – fredag, Vestbygget 1. etg. inngang 5. Første barn kommer kl 9. Barselavd.  har ansvar for å sette opp timer slik at hvert barn kommer med 15 miutters mellomrom. Dette for å unngå at flere blir sittende i ventesone å vente. Det er viktig at en påser at mobilnr til mor ligger inne i DIPS, både i F5 bilde og sjekke at nr blir lagt til «automatisk sms-påminning», slik at mor får sms-påminning om tidspunkt for time.

 

 • Barnet blir veid, og blodprøve blir tatt blodprøve av
 • Sykepleier fører inn barnets vekt, pårørendes telefonnummer, samt pårørendes svar på spørsmål i skjema. https://eqs-hst.ihelse.net/design/buffy/images/icon_document_local.gifBilirubinkontroll skjema (Gyldig)https://eqs-hst.ihelse.net/design/buffy/images/icon_document_local.gifBilirubinkontroll skjema (Høringsrunde)
 • Svar på blodprøven (bilirubin), og evt. avtale om ny kontroll, ringes hjem til pårørende mellom kl. 13.00 – 15.30 samme dag.
 • Ved evt. senere blodprøvekontroll, møter de på Barne- og ungdomspoliklinikken mellom kl. 09.00-11.00 mandag – fredag. Sykepleier ved barnepol. avtaler tidspunkt direkte med familien.
 • Kontrollprøver som tas i helger/høytidsdager tas på Barneavdeling 4D kl. 12.

 

Barn med spørsmål om COVID-19 smitte, eller som er i familie med noen som er syke eller i karantene, skal møte på Barneavd. 3E. Barsel må avtale kl.slett med 3E på forhånd.

 

 • Barnet blir veid, og blodprøve blir tatt blodprøve av
 • Sykepleier fører inn barnets vekt, pårørendes telefonnummer, samt pårørendes svar på spørsmål i skjema. https://eqs-hst.ihelse.net/design/buffy/images/icon_document_local.gifBilirubinkontroll skjema (Gyldig)https://eqs-hst.ihelse.net/design/buffy/images/icon_document_local.gifBilirubinkontroll skjema (Høringsrunde)
 •  Svar på blodprøven (bilirubin), og evt. avtale om ny kontroll, ringes hjem til pårørende mellom kl. 13.00 – 15.30 samme dag.
 • Ved evt. senere blodprøvekontroll avtaler sykepleier ved 3E tidspunkt direkte med familien.

 

Under sykepleierkonsultasjonen innhentes det opplysninger om barnet og sykepleier gir veiledning dersom det er behov. Dette dokumenteres i journalen, i tillegg settes det inn standard frase fra F8 i Dips; «Barnet har i dag vært til kontroll av bilirubin. Resultatet av bilirubin kontrollen vil fremkomme av skjema som scannes inn i journalen når kontrollen avsluttes.»  Sykepleier godkjenner selv notatet.

 

 Det tas følgende diagnose:      

 • P59.9 Uspesifisert gulsott hos nyfødt
 • eller P59.0 Gulsott hos nyfødt i forbindelse med for tidlig fødsel. (gjelder de< GA 37 uker)     
 • Prosedyrekode: WJFX99
 • Takst: 201b 

Ved evt. behov for flere kontroller, er det en forutsetning for å ta takst/kode, at sykepleier eller lege ser på barnet, og at det skrives notat i journalen.

 

Foreldrene blir kontaktet pr. telefon av sykepleier samme dag mellom kl. 13 – 15.30 og får informasjon om evt. videre oppfølging.

 

Etter avsluttet kontroll, scannes skjema inn i pasientens journal. Helsestasjonen får kopi av bilirubin skjemaet som er benyttet ved kontrollene.

 

 

Lysbehandling:

 

Dersom barn trenger lysbehandling og ikke oppfyller kravene for lysbehandling i hjemmet LokaltGulsott, lysbehandling i hjemmet, skal friske barn legges inn til lysbehandling på barneavdeling 4D. Ved høyt belegg kan evt. 7I kontaktes. Det er barsellege som følger opp barnet på dagtid (kl 08-16). På kveld og i helg er det vakthavende barnelege som skal kontaktes. 

 

Barn som er i familie med noen som syke eller personer som er i karantene, skal få lysbehandling hjemme eller på 3E.

 

I situasjoner hvor barn og/eller mor har påvist COVID-19 smitte, skal barnet lysbehandles på pandemipost av personell fra BUK.

 

Pasientflyt for barn som skal til Barne- og ungdomsklinikken Covid-19