Pasient informasjon: Knuse og fjerne blærestein ved operasjon via urinrøret / Cystolithotripsi v. 1.3, 02.06.2020