Beredskap
Beredskap
1.Beredskapsplan Kvinne- og barneklinikken
Tiltakskort eksterne hendelser Kvinne - og barneklinikken(Beredskapssituasjoner)
Tiltakskort for beredskapsledelsen ved Kvinne - og barneklinikken
Tiltakskort interne hendelser Kvinne-og barneklinikken (Beredskapssituasjoner)
Tiltakskort varsling og oppmøte. Kvinne - og barneklinikken (Beredskapssituasjoner)