Kontorfagleder HABU v. 1.2

1.     Hensikt: 

Funksjonsbeskrivelse

 

2.     Organisatorisk plassering:

Avdelingssjef er nærmeste overordnede. Kontorleder er faglig og administrativt overordnet avdelingens merkantile tjeneste.

3.     Kvalifikasjoner:

- Relevant kontorfaglig utdannelse

- Gode IT-kunnskaper

- Gode kunnskaper i norsk og medisinsk terminologi

4.     Beskrivelse/ansvarsområde:

 

Kontorfagleder skal bistå avdelingssjef i forhold til å prioritere, fordele og delegere oppgaver i tråd med avdelingens mål og handlingsplan, og ellers være bindeleddet mellom avdelingssjef og faggruppen i faglige spørsmål. Hovedansvar for praktisk gjennomføring av pasientlogistikk ved avdelingen.

Ansvar for at kontorfaglige oppgaver dekkes på en optimal faglig og arbeidsmiljømessig måte.

Deltar og bidrar med kunnskap i aktuelle utviklingsprosjekter i klinikken i samarbeid med de ansatte.

Utarbeide og gjennomføre nye rutiner etter avtale med avdelingssjef og sørge for at interne rutiner og prosedyrer blir implementert og fulgt.

Delta i oppgaver knyttet til den daglige drift i kontorfaggruppen.

Kontorfagleder plikter å utføre arbeidet henhold til lovbestemmelser og forskrifter for eget

fag, habiliteringsfeltet, spesialisthelsetjenesten samt interne rutiner for SUS og HABU

Stavanger.

 

Delegerte personaloppgaver for kontorfaggruppen

 

Styring av merkantile ressurser i forhold til arbeidsoppgaver.

Oppfølging av merkantil personell med bl.a. årlig medarbeidersamtaler og sykefraværsoppfølging etter IA avtalens retningslinjer.

Tilrettelegging for arbeidstakere ved behov.

Ferieplanlegging.

Rekruttering, ansettelser og opplæring av nyansatte.

Personaladministrative oppgaver i bl.a. GAT, Webcruiter, Agresso, og Samlepunktet.

Mottak nyansatte.

Synergi.

5.     Samarbeid:

Kontorfagleder samarbeider med kontorfaggruppen, aktuelle fagmiljøer ved SUS, og ansatte ved HABU Stavanger for øvrig.

6.     Fagutvikling:

Kontorfagleder plikter å holde seg ajour innen eget fagfelt og habiliteringsfeltet.