Økonomi
Økonomi
Gaver til ansatte som slutter ved Kvinne-og barnedivisjonen
Honorarer for attester/erklæringer etc. Kvinneklinikken
Kurs og konferanser-dekning av utgifter
Økonomiske/adm.rutiner-polikliniske pasienter