Bestilling av pasientreise med fly v. 3.8

1.   Hensikt:

Rutinen skal sikre at fly bestilles i henhold til Pasientreiseforskriften.

2.   Omfang:

Gjelder alle pasientreiser med fly, i og utenfor Pasientreisers åpningstid 08.00 - 15.30

3.   Bestilling av pasientreise med fly:

Reiser som er kortere enn 300 km (F.eks.til Bergen): 

Reiseutgifter dekkes med et fast beløp pr. km. - standardsats. Ved helsemessige behov for å kjøre egen bil dekkes også tilleggskostnader til ferge, bom, parkering og piggdekkavgift - må dokumenteres. Pasientreiser kan bestille fly ved tidlig time (bestilles kun en vei), eller ved dokumentert helsemessige behov for å benytte fly.

Reiser som er lenger enn 300 km:  

Reiseutgifter dekkes tilsvarende taksten for den billigste reisemåten med rutegående transport. 

Pasienten kan selv kontakte pasientreisekontoret for flybestilling, hverdager kl. 08.00-15.30. Pasientreiser bestiller flybilletter i samråd med pasienten. Behov for ledsager eller drosje til / fra flyplass må dokumenteres av behandler.

 

Flybestillinger skal inneholde følgende opplysninger:

 • navn på reisende 
 • navn på evt. nødvendig ledsager
 • pasientens fødsels- og personnummer
 • telefonnummer til reisende
 • evt. mail adresse til reisende
 • oppmøte sted, - dag og - tidspunkt
 • reiserute: reisestrekning og dato
 • opplysninger om spesielle behov som for eksempel rullestol, oksygenbeholder (størrelse og vekt)
 • navn på ansvalig rekvirent ved behov for fly på reise under 300 km og ved behov for drosje og ledsager i forbindelse med flyreise
 • Pasientens bostedskommune (gjelder kun ved bestilling utenfor åpningstid)

Pasientreiser bestiller billettene elektronisk. Når bestillingen er gjennomført får pasienten tilsendt referansenummer på SMS. Dersom det er ønskelig sendes billetten også på mail.

3.1 Bestilling av fly utenfor åpningstid - ordinær pasientreise

 • Rød nødrekvisisjon utstedes av avdeling
 • G-travel kontaktes for bestilling av flyreisen - tlf: 37 05 24 15
 • Oppgi rekvisisjonsnummer
 • Husk å oppgi pasientens bostedskommune ved bestilling

3.2 Når flyreisen skal belastes avdelingen - se EQS-rutine 26595

 Bestilling av flyreise for pasient/ledsager/pårørende som ikke dekkes etter Pasientreiseforskriften (Ikke tilgjengelig)

 

4. Relatert:

Pasientreiseforskriften                                           

5.  Avvik:

Avvik meldes i Synergi