Informasjon til deg som skal få fjernet bryst profylaktisk v. 1.3, 15.04.2020