Opplæring/informasjon til pasienter og pårørende
1.Mal pasientinfo KK
Acne - Fraksjonert CO2-laserbehandling - Pasientinformasjon
Acne - Isotretinoin - Pasientinformasjon
Acne - Isotretinoin - Samtykkeerklæring
Acne vulgaris - Pasientinformasjon
Actikerall - Behandling av finger - og fotvorter
Adenotomi - Pasientinformasjon
AMC2 - Velkomstbrosjyre
Amming noen gode råd på veien 3D
ASA - pas info.
B2 - Ukeplan
Barsel - Ammeveiledning - sjekkliste (Engelsk)
Barsel - Ammeveiledning - sjekkliste - Pasientinformasjon
Barsel - Amming - Tilleggsernæring til friske nyfødte - Pasientinformasjon
Barsel - Amming - Tilleggsernæring til friske nyfødte - pasientinformasjon (Engelsk)
Barsel - barn - Hørselsscreening nyfødte - pasientinformasjon
Barsel - Barnelege undersøkelse - Pasientinformasjon (Norsk - Engelsk)
Barsel - Bilyd - Pasientinformasjon (Norsk- Engelsk)
Barsel - Bilyd poliklinisk kontroll - Pårørende informasjon
Barsel - Bilyd poliklinisk kontroll - pårørende informasjon (engelsk)
Barsel - Brystpumpe utleie - Pasientinformasjon
Barsel - Brystreduksjonsplastikk - Pasientinformasjon
Barsel - Brystreduksjonsplastikk - pasientinformasjon (Engelsk)
Barsel - Brystskjold - Pasientinformasjon
Barsel - Brystskjold - pasientinformasjon (Engelsk)
Barsel - Helsestasjon - Pasientinformasjon
Barsel - Helsestasjon - Pasientinformasjon (English)
Barsel - Hepatitt B vaksine oppfølging nyfødt - Pasientinformasjon
Barsel - Hofteleddsdysplasi - Pasientinformasjon
Barsel - Hofteleddsdysplasi - Pasientinformasjon (Engelsk)
Barsel - Hud til hud - pasientinformasjon
Barsel - Hypospadi - Pasientinformasjon
Barsel - Morsmelkerstatning - Pasientinformasjon
Barsel - Nyfødt poliklinisk blodprøvetaking - pasientinformasjon
Barsel - Observasjon av det nyfødte barnet - Pasientinformasjon
Barsel - RIK - Pasientinformasjon
Barsel - RIK - Pasientinformasjon (Engelsk)
Barsel - Silikoninnlegg - Pasientinformasjon (Norsk - Engelsk)
Barsel - Sondemating - pasientinformasjon
Barsel - utvidet nyrebekken - pasientinformasjon
Barsel - Velkommen til bilirubinkontroll ved Barne- og ungdomspoliklinikken - Pasientinformasjon (norsk/engelsk)
Barsel - Vitamin K til nyfødte - Foreldreinformasjon
Barsel 7G - Pasientinformasjon
Barsel 7G - Pasientinformasjon (engelsk)
Barsel/3D - gulsott hos nyfødte - pasientinformasjon (norsk/engelsk)
Barselenhet på hotellet 7I-informasjon
Behandling av barn med hemangiom - Pasientinformasjon
Bekreftelse på dagkirurgisk behandling ved avdeling 2AB
Bekreftelse på fritak fra gymnastikk
Bekreftelse på innleggelse ved Plastikk- og håndkirurgisk sengepost 2AB
Bekreftelse på innleggelse ved Øre-Nese-Hals sengepost 2AB
Bihuleoperasjon - Pasientinformasjon
Blodtrykksmåling 24 timer ambulant, bruksanvisning
Blødningstendens pga lave blodplater - pasientinformasjon
Botox - Pasientinformasjon
Botoxbehandling. Pasientinformasjon
Botulinumtoksin behandling - brosjyre
Bronkoskopi (pasientinformasjon)
Bronkoskopi med EBUS (Endo bronkial ultralyd sound) pasientinformasjon
Bruk av Albyl E etter operasjon i bekkenet og i underekstremiteten - Pasientinformasjon
Brystkreft, Pasient og pårørendeinformasjon
Bulløs Pemfigoid - Pasientinformasjon
CFS/ME Pasientinformasjon
CO2 Laserbehandling - Pasientinformasjon
CT veiledet lungebiopsi (pasientinformasjon)
Dapson - Pasientinformasjon
Delir, akutt - Pasient og pårørendeinformasjon
Dermatitis herpetiformis - Pasientinformasjon
Diabetes insulinkrevende-informasjon til gravide
Dihydroxyaceton ved dekning av hud med pigmenttap. Pasientinformasjon
Ditropan - Pasientinformasjon
E1 - Velkommen til E1
Egentrening ved BPPV (Krystallsyke)
Endetarmskløe - Eksem - Pasientinformasjon
Ernæring før mage-tarm kirurgi (ERAS)
Fasting og andre forberedelser - Pasientinformasjon
Fumaderm - Pasientinformasjon
Fødsel - Epidural smertelindring under fødsel - Pasientinformasjon
Fødsel - Epidural smertelindring under fødsel - Pasientinformasjon (Engelsk)
Fødsel - Hjemreise før barnelegeundersøkelsen - signatur og informasjon - Pasientinformasjon (Norsk - Engelsk)
Fødsel - Igangsetting av fødsel - Pasientinformasjon (Norsk-Engelsk)
Fødsel - Informasjon til kvinnen/paret etter dødfødsel - pasientinf
Fødsel - Keisersnitt akutt - Pasientinformasjon
Fødsel - Keisersnitt akutt - Pasientinformasjon (Engelsk)
Fødsel - Keisersnitt planlagt - Pasientinformasjon (Engelsk)
Fødsel - Keisersnitt planlagt. Pasientinformasjon
Fødsel - Seteleie-forløsning - Pasientinformasjon
Fødsel - Tanker om fødsel - Pasientinformasjon
Fødsel - Tanker om fødsel og barseltid - Pasientinformasjon (English)
Fødsel-gode råd
Generell pasientinformasjon om ABK
Generell prosedyre for EQS
Gjestenett - tilkobling
Gynekologi - Blæretreningsprogram - generell pasientinformasjon
Gynekologi - Blæretreningsprogram - generell pasientinformasjon (Engelsk)
Gynekologi - Celleforandringer på livmorhalsen (cervixdysplasi) Konisering - pasientinformasjon
Gynekologi - Celleforandringer på livmorhalsen (cervixdysplasi) vevsprøvetaking - pasientinformasjon
Gynekologi - Celleforandringer på livmorhalsen (cervixdysplasi) vevsprøvetaking - Pasientinformasjon (Engelsk)
Gynekologi - Celleforandringer på livmorhalsen cervixdysplasi konisering - pasientinformasjon (Engelsk)
Gynekologi - Embolisering - Pasientinformasjon
Gynekologi - Embolisering - Pasientinformasjon (Engelsk)
Gynekologi - Fjerning av livmoren via skjeden - Pasientinformasjon
Gynekologi - Fjerning av livmoren via skjeden - Pasientinformasjon (Engelsk)
Gynekologi - Fjerning av livmorslimhinnen (Endometrieablasjon)for kraftige blødninger - Pasientinformasjon
Gynekologi - Fjerning av livmorslimhinnen (Endometrieablasjon/Endometrial ablation) for kraftige blødninger - Pasientinformasjon (English)
Gynekologi - Fremfallsoperasjon - pasientinformasjon
Gynekologi - Fremfallsoperasjon - pasientinformasjon (Engelsk)
Gynekologi - Hysteroskopi - versaskopi - Pasientinformasjon (Engelsk)
Gynekologi - Hysteroskopi-versaskopi - Pasientinformasjon
Gynekologi - Kikkhullskirurgi (fjerning av livmor) - Pasientinformasjon (Engelsk)
Gynekologi - Kikkhullskirurgi (fjerning av livmor) - Pasientinformasjon
Gynekologi - Kikkhullsoperasjon (laparoskopi) - pasientinformasjon generell
Gynekologi - Kikkhullsoperasjon (laparoskopi) - pasientinformasjon generell (Engelsk)
Gynekologi - Kjønnsvorter (kondylom) operativ behandling - Pasientinformasjon
Gynekologi - Kjønnsvorter (kondylom) operativ behandling - Pasientinformasjon (Engelsk)
Gynekologi - Laparotomi - Pasientinformasjon (Engelsk)
Gynekologi - Laparotomi - Pasientinformasjon generell
Gynekologi - Permanent kateter gyn postopr - Pasientinformasjon (Norsk - Engelsk)
Gynekologi - Preoperativ pasientinformasjon KK SOP
Gynekologi - Preoperativ pasientinformasjon KK SOP (Engelsk)
Gynekologi - TVT og TVTO-operasjon for urinlekkasje - Pasientinformasjon (Engelsk)
Gynekologi - TVTO- operasjon for urinlekkasje - Pasientinformasjon
Gynekologi - Utgreiing for par som ikkje får barn - Pasientinformasjon (Norsk - Engelsk)
Gynekologi - Utskrapning (fraksjonert abrasio) - Pasientinformasjon (Norsk - Engelsk)
Gynekologi - Ytre genitalia operasjon - Pasientinformasjon (Norsk - Engelsk)
Gynekologisk kreft - Til deg som får cellegift mot gynekologisk kreft - Pasientinformasjon (Engelsk)
Gynekologisk kreft - Til deg som har fått cellegift mot gynekologisk kreft - Pasientinformasjon (Engelsk)
Gynekologisk kreft - Til deg som har fått cellegift mot gynekologisk kreft- pasientinformasjon
Gynekologisk kreft- Til deg som får cellegift mot gynekologisk kreft - pasientinformasjon
HABU, undervisningsoppdrag
Hansker - Pasientinformasjon
HEMOKROMATOSE - pasientinformasjon
Hepatitt B vaksinasjon - Pasientinformasjon
HICKMANKATETER - pasientinformasjon
Hidradenitt - Smerteskjema VAS (ansikter)
Hirsutisme - Uønsket hårvekst - Pasientinformasjon
hjernesvulst-temodal
Hofte/Kne. Hofteprotese - informasjon til deg som skal opereres
Hofte/Kne. Kneprotese- informasjon til deg som skal opereres
Hofte/Kne.Pasientinformasjon
HST - Barn/søsken som pårørende
HYDREA kur - pasientinformasjon
Hyperhidrose - Økt svetting - Pasientinformasjon
Hypertont saltvann til inhalasjon ved Cystisk fibrose eller andre alvorlige lungesykdommer, praktisk bruk til foresatte
Håndeksem-forebyggelse - Pasientinformasjon
Imurel - Pasientinformasjon
Informasjon - Barn - Nyfødte med torticollis
Informasjon - Barn - plexus brachialis til foreldre
Informasjon Brokk / Lyskebrokk
Informasjon Gastric Bypass (Fedme)
Informasjon Leverreseksjon
Informasjon Spiserørsbrokk
Informasjon Splenectomi (Milt)
Informasjon til deg som har brysthypertrofi
Informasjon til deg som har hud/fettvevsoverskudd på magen
Informasjon til deg som har nedsatt immunforsvar
Informasjon til deg som har valgt å rekonstruere brystet med DIEP-lapp
Informasjon til deg som skal få fjernet bryst profylaktisk
Informasjon til deg som skal få laget nytt bryst med muskel fra ryggen
Informasjon til deg som skal få laget nytt bryst med protese
Informasjon til deg som skal få lagt inn expander
Informasjon til deg som skal opr. brystkreft og gjøre brystrekonstruksjon
Informasjon til foreldre om nyfødte og Covid 19
Informasjon til foreldre ved isolering 3D
Informasjon til Galleoperasjon
Informasjon Whipple
Instruksjon for pas. som Epicutantestes - Pasientinformasjon
Kateter
Kols - skole
Kols treningsprogram
Kompresjon - Engelsk informasjon
Kompresjon - Pasientinformasjon og måleskjema
Kopi av Pasient informasjon. Årebrokk / Varigocele.dagkirurgisk
Kopi av Pasientinformasjon: Testikkel ligger ikke i pungen / Retentio testis Barn
Kost ved mage- og tarmproblemer
Kostråd og tips ved nedsatt matinntak - pasientinformasjon
KPH BURA PBU Serviceerklæring Asperger syndrom
KPH BURA PBU Serviceerklæring Generell
KPH BURA PBU Serviceerklæring Spiseforstyrrelser
KPHV - Mobilt innsatsteam - informasjonsbrosjyre
KPHV - Serviceerklæring Personlighetsforstyrrelser
KPHV - Serviceerklæring Spiseforstyrrelse
Kryobehandling (frysebehandling med flytende nitrogen) - Pasientinformasjon
Lamisilbehandling - Pasientinformasjon
Lymfødem - Pasientinformasjon
Marisker / Hudfliker. Pasientinformasjon
Mastocytoser - Pasientinformasjon
Mestring av tung pust
Methotrexate - Pasientinformasjon
Myelodysplastisk syndrom (MDS) - pasientinformasjon
Myringoplastikk - Pasientinformasjon
Nakke operasjon, pasientinformasjon om prolaps og stenose i nakke
Neotigason - Pasientinformasjon
Nese- og neseskillevegg operasjon - Pasientinformasjon
Neseblødning/etter neseblødning - Pasientinformasjon
Nyfødt poliklinisk kontroll
OBSTIPASJON - pasientinformasjon
Okklusjonsbehandling - Pasientinfo
Okklusjonsbehandling - Pasientinfo (engelsk)
Okklusjonsbehandling - Pasientinformasjon
Oksygen - opplæring barn/foreldre
Oksygen, informasjonsmateriell foreldre
Opplæring i medisinsk teknisk utstyr til bruk utenfor Helse Stavanger
Pakkeforløp - Henvisningskriterier
Pakkeforløp - Onkologimøte
Pakkeforløp - Utredning/Undersøkelser
Pas.info.cystolithotripsi dagkirurgisk
Pas.info.Fimoseopr. Voksen(109)
Pasient info diag. URS
Pasient informasjon. Årebrokk / Varigocele.dagkirurgisk
Pasient informasjon: Blokking av trangt urinrør /Intern uretratomi dagkirurgisk(1)
pasient informasjon: Fjerne deler av prostata ved åpen operasjon /Transvesikal prostatectomi
Pasient informasjon: Fjerne en nyre med kikkhull og robotoperasjon / Nefrectomi med da vinci.(131)
Pasient informasjon: Fjerne en testikkel / Orchiectomi DK 5D
Pasient informasjon: Fjerne stein i urinlederen med laser /ureterorenoscopi. med laser ( URS - L)
Pasient informasjon: Fjerning av nyrestein ved kikkhull i flanken / Percutan nyrekirurgi
Pasient informasjon: Fjerning av prostatavev via urinrøret / TUR p (Transuretral reseksjon av prostata)
Pasient informasjon: Fjerning av vev fra blæra via urinrøret / TUR B (Transuretral reseksjon av blære)
Pasient informasjon: Innlegging / skifte av stent- inneliggende
Pasient informasjon: Knuse og fjerne blærestein ved operasjon via urinrøret / Cystolithotripsi
Pasient informasjon: Korreksjon av penis
Pasient informasjon: Korreksjon av skjev penis - dagkirurgisk
Pasient informasjon: Overgangsstenose / Nyrebekkenplastikk med robot
Pasient informasjon: Ta prøve av vev i urinlederen via urinrøret / URS dagkirurgisk
Pasient informasjon: Trang blærehals / blærehalsincisjon - Dagkirurgisk
Pasient informasjon: Trang forhud /Fimose operasjon - barn.Inneliggende 4D
Pasient informasjon: Trangt urinrør / intern uretratomi dagkirurgisk
Pasient informasjon: Vannbrokk / Hydrocele
Pasient informasjon: Årebrokk i pungen / Varicocele dagkirurgisk
Pasient informasjon:Blæreskylling med Mitomycin
Pasient informasjon:Botox - Dagkirurgisk
Pasient informasjon:Fjerne blærestein med åpen operasjon / Cystolithotomi
Pasient informasjon:Fjerne en nyre ved kikkhullsoperasjon / Laprascopisk nefrectomi
Pasient informasjon:Fjerne en nyre ved åpen operasjon / Åpen nefrectomi
Pasient informasjon:Fjerne testiklene / Ablatio testis
Pasient informasjon:Fjerning av vev fra blæra via urinrøret. Dagkirurgisk
Pasient informasjon:Hexvix i blæren før TUR B operasjon
Pasient informasjon:Spalting av trang blærehals / Blærehalsinsisjon
Pasient informsajon: Vevsprøve fra blære eller urinleder / URS (ureterorenoskopi)
Pasientens bok- Diabetes
Pasientinfo sus.no: Hysteroskopi/versaskopi - Innvendig livmorundersøkelse/-behandling GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK
Pasientinfo sus.no: Narkose til barn og ungdom
Pasientinfo sus.no: Til deg som skal opereres
Pasientinfo.Trang forhud / Fimose. Steroidekrem
Pasientinformasjon - Hidradenitis suppurativa
Pasientinformasjon - kvinne - Bekkenleddsmerter
Pasientinformasjon - kvinne - brosjyre keisersnitt den første tiden
Pasientinformasjon - kvinne - Rift i bekkenbunnen
Pasientinformasjon - kvinne - Rift i bekkenbunnen (engelsk)
Pasientinformasjon - Strålebehandling: Bekken Kvinner
Pasientinformasjon - Strålebehandling: Brystkassen
Pasientinformasjon - Strålebehandling: Hode
Pasientinformasjon - Strålebehandling: Kvalme
Pasientinformasjon - Strålebehandling: Mamille
Pasientinformasjon - Strålebehandling: Munn og svelg
Pasientinformasjon - Strålebehandling: Stell av hud under og etter
Pasientinformasjon Hyperstimuleringssyndrom
Pasientinformasjon om beinskjørhet og beintetthetsmåling (DXA) ved brudd
PasientInformasjon om slagposten 6E
Pasientinformasjon til deg som har betente svettekjertler
Pasientinformasjon til deg som har vært behandlet for pneumothorax
Pasientinformasjon til deg som her tunge øyelokk
Pasientinformasjon, Håndtering av fullhuds-/delhudstransplantat og donorflater etter operasjon
Pasientinformasjon: Antibiotikabehandling ved urinveisinfeksjon
Pasientinformasjon: Blæreskylling Farmorobycin/Introna
Pasientinformasjon: Blæreskylling med BCG (svekkede tuberkelbasiller)
Pasientinformasjon: Blæreskylling med Mitomycin (cellegift)
Pasientinformasjon: Blæretrening.
Pasientinformasjon: Cystoskopi
Pasientinformasjon: Fjerning av prostata / radikal prostatektomi
Pasientinformasjon: Fjerning av prostatavev via urinrøret/TUR (Transuretral reseksjon) - prostata. Dagkirurgisk
Pasientinformasjon: Innsetting av gullmarkører
Pasientinformasjon: Prostatabiopsi
Pasientinformasjon: Steinknusing med ESWL(Extracorporeal Shock Wave Litotripsy).Dagkirurgisk
Pasientinformasjon: Testikkel ligger ikke i pungen / Retentio testis Barn
Pasientinformasjon: Trang forhud / Fimoseoperasjon Barn.
Pasientinformasjon: Urodynamisk undersøkelse
Pasientinformasjon: Vannbrokk / Hydrocele testis Barn.
Pasientinformasjon:Suprapubisk kateter
Pasientrettigheter
PDT - Dagslysbehandling - Pasientinformasjon
PDT - Forbehandling med Locobase - Pasientinformasjon
PDT - Pasientinformasjon
PDT - Stell av huden etter behandling - Pasientinformasjon
PH-måling 24 timers - Pasient informasjon
Plateepitel Hudkreft - Pasientinformasjon
Pleiepenger til foreldre 3D
Pleiepenger, foreldre informasjon 3D
Pleuratapping (pasientinformasjon)
Polycytemia Vera - pasientinformasjon
postop-info:lungeopr
postop.info-teacarotis
postop.info:EVAR
postop.info:PTA
Prednisolon - Nedtrapping
preop.info-AVfistel
preop.info-EVAR
preop.info-hefte:PTA
Preop.info:bukse/rettprotese
preop.info:teacarotis
Primær hjernesvulst, Pasient og pårørende informasjon
Pårørende/Pasientinfo ved utskrivelse-Barne- og ungdomspost 3E4D, norsk
Pårørende/Pasientinfo ved utskriving, engelsk
Retirides - Pasientinformasjon
RS-virus/bronkiolitt - informasjon til foresatte
Sandimmun - Pasientinformasjon
Skabb - Pasientinformasjon
Skjema - Open contact ABK for patients who get cancer therapy
Skjema - Åpen kontakt 1K til deg som får cellegiftbehandling
Skjema - Åpen kontakt 1K til deg som får immunterapi
Skjema - Åpen kontakt 2K til deg som får cellegiftbehandling
Skjema - Åpen kontakt ABK pga. behandling / sykdomsutvikling
Solare keratoser - Pasientinformasjon
Spiseforstyrrelse: Symptomer og tegn iht ICD-10
Spiseforstyrrelser Serviceerklæring
Spiseforstyrrelser: Brosjyre om Enhet Spiseforstyrrelser, SUS
Spiseforstyrrelser: Lenke til Sunn idrett
STEROID behandling - pasientinformasjon
Strikkbehandling. Pasientinformasjon
Svangerskap - Abort - utskrapning - etter abort - pasientinformasjon (Engelsk)
Svangerskap - Abort- utskraping etter abort - pasientinformasjon
Svangerskap - Basiskonsultasjoner- Pasientinformasjon
Svangerskap - Elektronisk innskriving i fødejournal - pasientinformasjon
Svangerskap - Hyperemesis - pasientinformasjon
Svangerskap - Hyperemesis - pasientinformasjon (Engelsk)
Svangerskap - Kostråd ved kvalme i svangerskapet - pasientinformasjon
Svangerskap - kostråd ved kvalme i svangerskapet - pasientinformasjon (Engelsk)
Svangerskap - Preeklampsi - Pasientinformasjon
Svangerskap - Preeklampsi - Pasientinformasjon (Engelsk)
Svangerskap - Spontan abort
Svangerskap - Spontan abort (Engelsk)
Svangerskap - Svangerskapsavbrudd generell informasjon
Svangerskap - Svangerskapsavbrudd generell informasjon (Engelsk)
Svangerskap - Svangerskapsavbrudd Medikamentell abort etter 12. svangerskapsuke (Engelsk)
Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort etter 12.svangerskapsuke
Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort før uke 9 - pasientinformasjon
Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort før uke 9 - pasientinformasjon (arabisk)
Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort før uke 9 - pasientinformasjon (engelsk)
Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort i uke 9-12 - Pasientinformasjon
Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort i uke 9-12 - pasientinformasjon (arabisk)
Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort i uke 9-12 - pasientinformasjon (engelsk)
Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort utført hjemme - pasientinformasjon
Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort utført hjemme - pasientinformasjon (engelsk)
Svangerskap - Svangerskapsomsorg hos fastlege og jordmor i kommunen
Svangerskap - Tvillinger dichorionale skjema - Pasientinformasjon
Svangerskap - Tvillinger monochorionale/diamnionale skjema - Pasientinformasjon
Svangerskap- Anti-D til Rh-negative kvinner ved abort - Pasientinformasjon
Svangerskap- Rh-negativ gravid- oppfølging av svangerskap - Pasientinformasjon
Synagis behandling av barn i Helse Stavanger - Informasjon til primærhelsetjenesten
Sårbehandling med Medihoney
Sårstell etter hudkirurgi
Søknad parykk - Informasjonsskriv
Til deg som er operert for tette blodårer
Til deg som er operet for carotisstenose
Til deg som skal hjertebehandles ved HUS
Til deg som skal Legge inn / skifte stent på dagkirurgen i Hillevåg
Til deg som skal opereres - brosjyre
Til dere som har fått et barn med Down syndrom
Tolak - 5-Fluoro-Uracil (5-FU)
Tonsillektomi - Etter operasjonen - Pasientinformasjon
Tonsillektomi - Hotellovernatting - Pasientinformasjon
Tonsillektomi - Pasientinformasjon
Tonsillotomi - Pasientinformasjon
Tonsillotomi-Etter operasjonen-Pasientinformasjon
Transbronkialbiopsi (pasientinformasjon)
Tykktarmskreft forløp :Pasient og pårørende Informasjon
Ultralydveiledet lungebiopsi (pasientinformasjon)
Uroflowmetri - Pasientinformasjon
URS dk 5D
URS-L fjerne stein i urinlederen - dagbehandling
Urticariadiett - Pasientinformasjon
Veileder for bruk av dokumentet Dokumentasjon av opplæring
VENEPORT (VAP) - pasientinformasjon
Zyclara, Aldara, Tolak eller Solaraze - Informasjon vedrørende behandling av huden
ØNH- Øreskylling med eddik
ØNH-Epistaxsis
ØNH-Øreskylling med saltvann
Øredrensinnleggelse barn - Pasientinformasjon