Avnavling/syre-base bestemmelse i navlestrengsblod v. 1.4

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Ny rutine.

 

Hensikten er å forene fordel av sen avnavling med korrekt prøvetaking til blodgassanalyse.

 

Angår alle vaginale fødsler etter uke 34, der det ikke er behov for umiddelbar avnavling.

 

Praktisk utførelse:

 • Astrup skal tas ved alle forløsninger
 • Legg sprøytene klar med blå sprøytespiss. Legg klar 2 navnelapper med mors navn og fødselsnummer, den ene merkes med A for arterie den andre V for vene
 • Ta prøve umiddelbart etter fødsel på pulserende navlesnor uten å feste arteriepinsetter på navlesnoren.

Se: Blodgassprøve med kork (Ikke tilgjengelig)

Begynn alltid med arterieprøven, prøvene må tas innen 30 sekunder. Ta minst 0,5 ml i hver sprøyte. Sett på navnelapp.  All luft må tas ut umiddelbart etter prøvetaking. Bland prøven ved å vende sprøyten sakte 10 ganger slik at alt blodet blir godt blandet med Heparin i sprøyten. Dette er for å unngå dannelse av koagler. Dersom det er luft i sprøyten blandes den inn i blodet og endrer verdiene på blodprøvene. Svaret fra blodgassinstrumentet blir da feil.

 

 • Ta deretter den venøse prøven som behandles på samme måte.
 • Prøvene tas av barnepleier, eventuelt av jordmor.
 • Barnet bør fortrinnsvis ligge under placentanivå i fødesengen til prøven er tatt. Unngå avkjøling.
 • Barnet legges så på mors bryst.
 • Navle av når pulsasjon er opphørt.
 • Ved behov for umiddelbar avnavling festes tre arteriepinsetter på navlesnoren, (minst 15 cm mellomrom for prøvetaking til blodgassanalyse.)
 • Prøven analyseres så raskt som mulig. Holdbarhet på sprøyten er 10 min i romtemperatur. Prøven kan analyseres innen 30 min, men da må prøven legges kjølig i pussbekken med isbiter etc. Prøven skal blandes i 2 minutter før analysen gjøres på blodgass instrument helt til like før prøven injiseres på instrumentet.  
 • Resultatene skal dokumenteres i oppsummering for fødsel i Natus. (Arterielt blod har laveste pH.)
 • Synergimelding ved: barn med ph<7,05 og BD>12 i arteria umbilicalis ved forløsning.

Se: Avvik pasientrelatert Kvinneklinikken Blodgassmaskin

 


Ta alltid arterieprøve først; arteriene kollapser først og forteller mest om barnets tilstand.

 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=15047&picture=Mal_blank_word_10_pkt_verdana_image001.jpg