Barsel 7G - arbeidsoppgaver for barnepleiere v. 1.6

DAGVAKT

Kl 07                              Vaktskifte/rapport

Kl 07.30 - 08.30             Gå gjennom egne pasienter i Natus, sjekke 3.timersbarn/måltid. Samle barna til blodprøvetaking.                                                       I helgene legges varme på barna som skal ta blodprøver.

​Kl 08                              Blodprøvetaking

Kl 08                              Barnelegevisitt lørdag og søndag

Kl 08.30 - 09.30             Frokost

Ca mellom kl.10-13-30  Barnelegevisitt mandag-fredag

Kl 12                              Blodprøvetaking

Kl 12.15 - 13.15             Middag

Ca kl 13                         Rapport/gjennomgang av mor og barn sammen med jordmor

Kl 14 - 15                       Lørdag og søndag: Visittid

Kl 15 - 15.30                  Vaktskifte/rapport

 

Etter rapporten bør en gå igjennom sine egne pasienter i Natus, da fellesrapporten kun inneholder de viktigste opplysningene. Les notater i DIPS. Sjekk om barnet skal vises til barnelegen eller skal ha spesiell oppfølging (Observasjonsskjema, kontroller osv).

Få godkjenning av mor til nyfødtscreening (barnet 48-72 timer) og sjekk at rekvisisjonen er utfylt etter barnelegeundersøkelsen. Kontroller at personnummeret er påført etter nyfødtscreening er tatt.

Barnepleier og jordmor samarbeider om sengereiing og rydding av pasientrom, og å hente mat til de som ikke kan gå til spisesalen. Pasientene tilbys isvann.

 

Generelle arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av amming. Ammesamtale til kvinnene på 1.dag. Dokumenter. Barsel - Ammeveiledning - sjekkliste - Pasientinformasjon
 • Barnestell og bading (2-3 dag) sammen med foreldrene.
 • Nettovekt av barnet frå 2.dag.
 • Tc 2. og 3. dag. Rutinebilirubin ved 24 og 48 timers alder. Bilirubin hos nyfødte på barselavdeling
 • Være med når barnelegen undersøker barna. Sett på nytt navnebånd på barnets arm med riktig personnummer. Navnebåndet fra fødselen beholdes på barnets fot.
 • Blodprøvesvar tas ut i Dips og barnelegen kontaktes.
 • Hørselstest før utreise (kan tas frå 2.dag). Hørselscreening av nyfødte barn
 • Skrive ut barnekurven fra Natus og gi til mor før hun reiser. Skrive utreisenotat i Natus.
 • Dokumentasjon av amming og andre obervasjoner i barnet kurve. Skriv en oppsummering fra vakten i BO. F.eks: 24/6 D:Observert riktig dieteknikk i liggende stilling.
 • Sjekk om alt stemmer og rydd i barseloversikten i Natus. Viktig info skal stå øverst. F.eks. Observasjonsskjema, Innlagt 3D etter fødsel pga lavt bl.s, utskrevet fra 3D 23/6. Bill ok og avsluttet.

 

Faste ekstraoppgaver:

 • stue 6: Skylle igjennom dekontaminator hver onsdag, signer på liste
 • stue 9-10: Fylle på tøy i gangen og på barnestuen. Tømme tøysekker. Vaske og fylle på stellebord på 7009 hver onsdag.
 • stue 11-12: Ansvar for melkekjøkken; lage Markestadvann, Nan og tine/fylle på testet morsmelk. Vaske/sprite kjøkkenbenker. Sprite utstyret som barnelegen bruker og skifte laken. Vaske alle brystpumpene hver torsdag.
 • Den som jobber til kl 1530: Vaske stellebenk og skrivebord på barnestuen og pumperom.

 

 

KVELDSVAKT

Kl 15 - 17                  Siesta

Kl 17.15 -18              Kveldsmat

Kl 17 – 18.15            Pappa- og søskenvisitt.

Kl 18.15 - 19             Mandag til fredag: Visittid

Kl 20.30 – 21.30       Sen kveldsmat

Kl 21 - 22                  Rydding

Kl 22 – 22.30            Ta klokker under rapporten

 

Generelle arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av amming, vise barne- og badestell, evt hørselstest.
 • Følge opp blodprøver som er tatt kl 12, ringe til polikliniske (i helgen).
 • Sette frem mat i buffeen, rydde ut igjen. Rydde på mattrallene utenfor spisesal og kjøkken.
 • Skittentøy og boss på stuer og toaletter tømmes.
 • Rydde på melkekjøkken og kjøkken.
 • ​Fylle på tøy og bind i gangen og på toalettene
 • Dokumentasjon

 

 

NATTEVAKT

Barna stelles ved behov.

Vi oppmuntrer mødrene til å ha barna hos seg om natten så lenge barnet er rolig, og det ikke er store ammeproblemer.  De som trenger mye veiledning, bør hjelpes på pumperommet eller et annet rom slik at de andre på rommet ikke blir unødig forstyrret.

 

Generelle arbeidsoppgaver:

 • Fylle på tøy og bind i gangen og på toalettene
 • Kjøkken, melkekjøkken og pumperom ryddes.
 • ​Regne ut måltidsmende på 3 timers barn og skriv ned i boken på barnestuen. 
 • Fyll ut rekvisisjon til nyfødtscreening på nye barn og bestill i Dips.
 • Ta ut liste over blodprøver som skal tas av barn kl 08. 
 • Alle tiltak og observasjoner dokumenteres i Natus.

 

 

Lenker:

Ammeprosedyre

Journalføring barsel - jordmor og barnepleier

Barsel 7G - generelle arbeidsrutiner

Nyansatte-Introduksjonshefte føde/barsel og seksjons for fostermedisin og svangerskapsomsorg