Pasient informasjon:Spalting av trang blærehals / Blærehalsinsisjon v. 1.2