Pasient informasjon:Spalting av trang blærehals / Blærehalsinsisjon v. 1.2, 18.09.2015