Pasient informasjon: Overgangsstenose / Nyrebekkenplastikk med robot v. 1.3, 27.03.2020