Pasient informasjon: Overgangsstenose / Nyrebekkenplastikk med robot v. 1.4, 13.04.2022