Velkomstsamtale, Barsel 7I v. 1.6

Informasjonsmateriale:

Brosjyren” Velkommen til Barselhotellet”

”Ammeveiledning, sjekkliste

Infoskriv om barnelegeundersøkelsen

Infoskriv om Helsestasjonen

Knipen (gi info om tid og sted)

 «Trygt sovemiljø for spedbarnet« og ulemper med smokk samsvarende med brosjyren.

Nyfødtscreening

Brosjyre:» Hva gjør du når barnet ditt gråter?»

Informasjon angående RS –virus (høst/ vinter)

Evt. innsjekkingslapp for pårørende

 

Gi info om:

Bruk ”Velkommen til Barselhotellet” som en mal for samtalen.

Telefon, hvordan få tak i personale ved behov for hjelp.

Vaktskifter (tidspunkt)

Vi kommer inn på dag- og kveldsvakt. Ta selv kontakt utenom.

Evt. innsjekk far

Besøk, kun eventuelle søsken av barnet i tillegg til partner

Måltider i restauranten

Sykehus- tøy i rød pose. Åpne pakken, gå gjennom innhold. Ta kontakt ved behov for påfyll, men informer om å ikke ta inn for mye (ubrukt tøy etc. må kastes i skittentøy så lenge det har vært inne på rommet).

Be dem lese brosjyren om Nyfødtscreening før barnelegeundersøkelsen. (Ta stilling til forskning og oppbevaring av prøven).

 

Undersøkelser av barnet

Barnelegeundersøkelsen (tid og sted)

Evt. Observasjonsskjema

Evt. blodsukkermålinger

Jordmorsamtale/ Fellesundervisning (1. gangsfødende)

Nyfødtscreening

Hørselstest

Badestell (1.gangsfødende)

Nettovekt

 

Utsjekk innen kl.12 utreisedagen

 

Amming:

Kartlegg tidligere ammeerfaring (komplisert/ukomplisert, varighet, ønsker for hjelp)

Gi info om tidlige tegn på sult /diebehov

Hudkontakt

Barnet bør legges til innen 6 timer etter fødsel. Ammefrekvens (min 8-12 ganger pr døgn). Er barnet innlagt på 3D bør mor stimulere innen 2-3 timer etter første amming/stimulering.

Håndmelking

Gi info om viktigheten av riktig dieteknikk. Be de ringe oss for å sjekke riktig teknikk og veiledning. Det er også viktig for personalet å se for å dokumentere barnets teknikk.

Når er det vanlig at melkeproduksjonen kommer i gang.

 

Barnet:

Gi informasjon om hva de kan forvente av barnet de første dagene

Kvalme

Urin og avføring, (fint om vi får beskjed om barnet har hatt urin/ avføring)

Temperatur (kalde hender og føtter)

 

 

Kvinnen:

Etterrier, vannlatning, blødning (jordmor/sykepleier sjekker uterus)

Smertestillende

 

Dokumentasjon:

Samtalens innhold dokumenteres i Natus som Generelt Journalnotat, dokumenttype ”Samtale”. På barseloversikten krysses av for ”Velkomstsamtale”. Noter nasjonalitet og språk, ammeerfaring, og evt. ting som krever oppfølging (eks.kateterisering, Obs.- skjema, 3 timers – stell ) i barseloversikten.