Sepsisbehandling

Sepsisbehandling v. 2.4, 22.11.2019

Prosedyre KK, SUS ©

Endringer er understreket

 

 

Definisjoner:

 

SIRS=

Systemisk inflammatorisk respons syndrom

1.   Temperatur >38°C eller <36°C

2.   Puls >90/minutt

3.   Respirasjonsfrekvens >20/min eller hypokapni

4.    Leukocytose eller leukopeni, umodne leukocytter

Sepsis

Infeksjon + 2 av 4 SIRS kriterier oppfylt

Alvorlig sepsis

Sepsis med organsvikt

Septisk sjokk

Hypotensjon, hypoperfusjon, organsvikt

Refraktær sepsis

Sepsis med hypotensjon over en times varighet til tross for adekvat væske- og medikamentell behandling

 

 

Anamnese og full klinisk undersøkelse

For sepsis/amnionitt under fødsel se egen rutine Amnionitt

 

Prøvetakning:

A-AKUM, laktat, bilirubin

Blodgass med laktat

Blodkulturer minst 2 sett før behandling

Urin mikroskopi og dyrkning

Øvrige ut fra klinisk situasjon:

Operasjonssår, cervix, morsmelk. Avføringsprøve, annet relevant.

Abscessinnhold til dyrkning og direkte mikroskopi (på sterilt glass)

 

Billeddiagnostikk: ut fra klinikk – CT/ultralyd

 

Vurdering ved infeksjonsmedisiner, kirurg, plastikkirurg, annen relevant spesialist?

 

Behandling:

 

Antibiotika skal gis så snart som mulig, helst innen en time etter innleggelse. Hver times forsinkelse i oppstart av behandling øker mortaliteten med 7%. NEWS/ONEWS overvåking. ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken ONEWS- observasjonsark/kurve (Ikke tilgjengelig)

 

Behandle infeksjon, se veiledning angående antibiotikabruk i sykehus:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus/seksjon?Tittel=sepsis-1116

Væskebehandling, oksygen på nesekateter.

Samarbeid infeksjonsmedisiner.

Behov for drenasje (UL/CT veiledet) eller kirurgisk intervensjon/revisjon?

Bevare organfunksjon – væske og oksygenbehandling, tett oppfølgning mht effekt av behandling. (vitale funksjoner, lab)

Samarbeid intensivmedisiner ved begynnende sirkulasjonssvikt.

Opprettholde vevsoksygenering.

Unngå komplikasjoner.

http://www.survivingsepsis.org/guidelines/Pages/default.aspx