Latensfase
Latensfase v. 1.0

Definisjon: Det finnes ulik definisjon av latensfase. I følge NICE guidelines (2017) blir latensfase definert som: smertefulle kontraksjoner og påvirkning på cervix inkludert avkortning av livmorhalsen og dilatasjon opp til 4 cm. WHO (2018) definerer denne perioden opp til 5 cm.

 

Når kvinnen tar kontakt skal man vurdere om kvinnen kan veiledes per telefon eller om hun skal komme inn til kontroll hos enten:

1.    Kommunejordmor

2.    Fødeavdelingen eller fødeloftet/7H avhengig etter hvor de er selektert, bestående av en grundig vurdering av jordmor.

 

Telefon vurderingen:

      Kartlegg situasjon; hennes ønsker og behov, forventninger, eventuelle bekymringer og hva vi kan hjelpe med.

      Fosterbevegelser, inkludert endringer

      Gi informasjon om hva kvinnen kan forvente i latensfasen, og hvordan hun kan håndtere fødselssmertene hun opplever. Anerkjenn latensfasen som en normal del av fødselen.

      Lag en plan sammen med kvinnen, inkludert veiledning til hvem og når hun skal kontakte sykehuset igjen.

      Dokumenter veiledningen og omsorgen som er gitt til kvinnen i telefonkontakt i Natus.

 

Poliklinisk konsultasjon:

      Anerkjenn kvinnens opplevelse av smertefulle kontraksjoner og at hun selv opplever at hun er i fødsel. Gi informasjon om latensfasen.

      Individuell omsorg og veiledning til kvinnen og hennes partner.

      Mottaksundersøkelse, seleksjon og differensiering

Differensiering grønn og rød gruppe

      Ved vannavgang, blødning, endret fosteraktivitet, overgang til aktiv fødsel tas ny vurdering.

      Medisinske intervensjoner bør unngås dersom alt er normalt hos mor og barn.

      Vurder om kvinnen kan reise hjem, med mindre det medfører en betydelig risiko for at hun kan føde uten jordmor eller at det fører til utrygghet.

      Dokumenter i Natus.

 

 

Verktøy til kvinnen og hennes partner i latensfasen:

      I latensfasen legges til rette for optimal oxytocinproduksjon: informasjon, ro, anerkjennelse av jobben fødekvinnen gjør, veiledning i pust og avspenning, eventuelt informasjon om viktigheten av nærhet og berøring som verktøy.

      Varme omslag, bad, massasje, pusteøvelser, avspenning, steriltvannspapler har vist seg at kan være smertelindrende (Veileder i fødselshjelp 2014, NICE 2017).

      Balanse mellom bevegelse og hvile.

      Positive tanker.

      Mat og drikke.

      TENS, akupunktur, Spinning babies og Rebozo kan av erfaring også være gode verktøy å bruke i latensfase (erfaringsbasert).

 

Medikamentell smertelindring i latensfase:

Dersom ovenstående tiltak ikke hjelper kan en vurdere:

      Paracetamol

      Zopiclon

      Morfin

      N2O (lystgass)

      Epidural: kan vurderes i spesielle situasjoner

Legemidler som brukes ved fødeavdelingene

 

Kilder/Referanser:

NICE. (2017). Intrapartum care for healthy woman and babies [Internett]. Clinical guideline 190.

Norsk gynekologisk forening. (2014). Veileder i fødselshjelp. Tromsø/Oslo/Bergen.

World Health Organization. (2018). WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: World Health Organization. Hentet fra:  http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf;jsessionid=174B276FCCD8E42C8B7C1E9F4B533A1B?sequence=1