Ø.hjelp konsultasjon fødeavdeling v. 1.6, 22.01.2022

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS©  

Endringer understreket

 

1.     Hensikt: Å sikre forsvarlig helsehjelp til gravide kvinner som kommer til avdelingen for Ø-hjelp. Noen tar selv kontakt eller de er henvist via jordmor eller lege i kommunehelsetjenesten.

2.     Omfang: Jordmødre og leger ved fødeavdelingene

3.     Ansvar: Avdelingsleder og seksjonslege er ansvarlig for å gjøre rutinen kjent og tilse at den følges. Jordmødre og leger ved fødeavdelingene er ansvarlig for å holde seg oppdatert om gjeldende prosedyrer.

4.     Beskrivelse:

 

Mange gravide tar selv kontakt eller henvises som ø.hj til fødeavdelingen fra lege eller jordmor. Alle vurderinger må journalføres i Natus eller DIPS.

Telefonhenvendelser fødeavdelinger - skjema (Ikke tilgjengelig)

Før sv.sk.lengde 22+0 vurderes den gravide primært av vakthavende gynekolog på gyn.pol/gyn.sengepost.

Fra sv.sk.uke 22+5 gjøres vurderingene alltid på fødeavdelingen.

Uke 22+0  tom uke 22+4 vurderes individuelt av vakthavende lege på fødeavdelingen.

Ved henvendelser fra fremmedspråklige kvinner er det spesielt viktig å forsikre seg om at informasjonen er forstått.

 

 

Fordeling av pasienter på timeliste til lege eller jordmor på ø-hjelps poliklinikk føden. Åpen fra 8-15.30 i ukedager telefon 51519489 og mobil 94833624

Øyeblikkelig hjelp henvendelser som kan vente noen timer. Skrives opp i timeboken i DIPS se: Timebestilling Dips ø.hjelp og induksjoner i rød gruppe fødeavdelingen

 

Helg og helligdag, eller dersom timeboka til lege og jordmor er full gis kvinnene time på fødeavdelingen 

 

Jordmor konfererer ved behov med lege som har ø-hjelp poliklinikk eller vakthavende lege i avd

Jordmorliste

Legeliste

Vannavgang

Terminkontroll

Premature rier

Preeklampsi henvist fra jordmor eller lege

Lite liv

 

Usikker leie

 

Blødning/tegningblødning

 

Diverse symptom (hodepine, uvel, smerter)

 

Innskriving til sectio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPØRSMÅL OM: 

Jordmor tar snarest imot kvinnen og gjennomgår anamnese, helsekort, tar CTG og vurderer tegningsblødninger etter uke 34, observer evt. vurdere bind etter 1-2 timer ved mindre blødninger.

Alltid legeundersøkelse (UL av placentaleie og evt. hematomer) før uke 34, og ved blødning som angis som mer enn vanlig menstruasjonsblødning, mistenkelig sykehistorie, stram i magen?

Abruptio placenta er en klinisk diagnose.

Ved gjentatte blødninger er det viktig å inspisere cervix og ta cervixcytologi.

 

  • USIKKERT LEIE:

Spørsmål om leie – sjekkes klinisk av jordmor. Ved tvil om hodeleie, kontroll med abdominal ultralyd av ultralydjordmor eller lege (evt 2 jordmødre ved fødeavdelingen). Ved mistanke om avvikende leie, konsulteres lege.

 

GENERELT OM SMITTE:

Smittestatus skal avklares ved alle kontakter på avdelingen slik at evt nødvendige forholdsregler kan tas. Evt smitte skal aldri forsinke nødvendig behandling.

Mistanke om varicellae zoster (vannkopper): Kvinnen skal ikke komme til fødeavdelingen hvis hun ikke er i fødsel eller trenger akutt tilsyn/behandling av annen grunn.

Kvinner i fødsel med smittsomme sykdommer skal legges direkte på isolatet på fødeavdelingen. Ved evt blodsmitte kan kvinnen være på fødestue 8 og 9.

Ved polikliniske konsultasjoner og behov for isolering skal konsultasjonen foregå på isolatet.

Ved smitte se;

MRSA, ESBL, VRE retningslinjer KK

Hepatitt

Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19

Sykdomsliste. Alfabetiske lister over infeksjonssykdommer og isoleringsregimer (Ikke tilgjengelig)

 

 

Referanser

 

 Norsk gynekologisk forening, Veileder i fødselshjelp (2020)